Een vRealize Automation-soorttoewijzing is de stap waar u in natuurlijke taal doelimplementatiegrootten voor een specifiek(e) cloudaccount/-regio definieert.

Met soorttoewijzingen geeft u de implementatiegrootten van uw omgeving aan. Een voorbeeld is small voor 1 CPU en 2 GB geheugen en large voor 2 CPU's en 8 GB geheugen voor een vCenter-account in een benoemd datacenter en t2.nano voor een Amazon Web Services-account in een benoemde regio.

Selecteer Tenantbeheer > Soorttoewijzingen of Infrastructuur > Soorttoewijzingen en klik op Nieuwe soorttoewijzing.

pagina voor nieuwe soorttoewijzing