U kunt een ZIP-pakket maken dat het Python-script en de afhankelijkheden bevat die worden gebruikt door uw Cloud Assembly-uitbreidbaarheidsacties.

Er zijn twee methoden om het script voor uw uitbreidbaarheidsacties te bouwen:

 • Uw script rechtstreeks in de editor voor uitbreidbaarheidsacties in Cloud Assembly schrijven.
 • Uw script in uw lokale omgeving maken en dit, met alle relevante afhankelijkheden, toevoegen aan een ZIP-pakket.

Door een ZIP-pakket te gebruiken, kunt u een aangepaste vooraf geconfigureerde sjabloon maken van actiescripts en afhankelijkheden die u kunt importeren in Cloud Assembly voor gebruik in uitbreidbaarheidsacties.

Daarnaast kunt u een ZIP-pakket gebruiken in scenario's waarin modules die zijn gekoppeld aan afhankelijkheden in uw actiescript niet kunnen worden omgezet door de Cloud Assembly-service, bijvoorbeeld wanneer uw omgeving geen internettoegang heeft.

U kunt ook een ZIP-pakket gebruiken om uitbreidbaarheidsacties te maken die meerdere Python-scriptbestanden bevatten. Het gebruik van meerdere scriptbestanden kan nuttig zijn voor het organiseren van de structuur van uw uitbreidbaarheidsactiecode.

Voorwaarden

Als u Python 3.3 of lager gebruikt, downloadt en configureert u het installatieprogramma van het PIP-pakket. Zie Python Package Index.

Procedure

 1. Maak een map voor uw actiescript en afhankelijkheden op uw lokale machine.
  Bijvoorbeeld: /home/user1/zip-action.
 2. Voeg uw Python-hoofdactiescript(s) aan de map toe.
  Bijvoorbeeld: /home/user1/zip-action/main.py.
 3. (Optioneel) Voeg afhankelijkheden voor uw Python-script toe aan de map.
  1. Maak een bestand requirements.txt dat uw afhankelijkheden bevat. Zie Requirements files.
  2. Open een Linux-shell.
   Opmerking: De runtime van actiegebaseerde uitbreidbaarheid in Cloud Assembly is Linux-gebaseerd. Het is daarom mogelijk dat Python-afhankelijkheden die in een Windows-omgeving zijn gecompileerd het gegenereerde ZIP-pakket onbruikbaar maken voor het maken van uitbreidbaarheidsacties. Daarom moet u een Linux-shell gebruiken.
  3. Installeer uw bestand requirements.txt in de scriptmap door de volgende opdracht uit te voeren:
   pip install -r requirements.txt --target=home/user1/zip-action
 4. Selecteer in de toegewezen map uw scriptelementen en, indien van toepassing, uw bestand requirements.txt en comprimeer ze in een ZIP-pakket.
  Opmerking: Zowel uw script- als afhankelijkheidselementen moeten worden opgeslagen op het rootniveau van het ZIP-pakket. Wanneer u het ZIP-pakket in een Linux-omgeving maakt, kan er een probleem optreden waarbij de inhoud van het pakket niet op het rootniveau is opgeslagen. Als u dit probleem ondervindt, maakt u het pakket door de zip -r-opdracht uit te voeren in uw opdrachtregelshell.
  cd your_script_and_dependencies_folder
  zip -r ../your_action_ZIP.zip *

Volgende stappen

Gebruik het ZIP-pakket om een uitbreidbaarheidsactiescript te maken. Zie Hoe maak ik uitbreidbaarheidsacties.