Wanneer u vCenter-servers in geografisch verspreide datacenters heeft of in datacenters die niet expliciet in een netwerk zijn opgenomen, kunt u een vRealize Automation-uitbreidbaarheidsproxy (vREx) implementeren en configureren om uw datacenters te beheren vanaf één vRealize Automation-instantie in plaats van een speciale instantie voor elke vCenter-server te implementeren.

U kunt een vCenter-cloudaccount in vRealize Automation maken of converteren voor toegang tot de externe vSphere-agent, bijvoorbeeld in afzonderlijke datacenters die niet direct met elkaar zijn verbonden via een netwerk. In plaats van een volledige onafhankelijke vRealize Automation-implementatie in een extern datacenter te implementeren, kunt u een vSphere-agent binnen een opgegeven vRealize Automation-uitbreidbaarheidsproxy (vREx) gebruiken om als vCenter-serverproxy te fungeren. In dit scenario kan het gebruik van een vREx-proxy de betrouwbaarheid van het netwerk verbeteren en de vSphere-inrichting en -inventarisatie optimaliseren voor datacenters die mogelijk niet op een andere manier zijn verbonden.

De externe vSphere-agent is een softwareonderdeel dat zich binnen de vRealize Automation-uitbreidbaarheidsproxy (vREx) bevindt. De vREx-proxy is de virtual appliance die u implementeert en configureert. De vSphere-agent die in de correct geconfigureerde vREx-proxy wordt uitgevoerd, fungeert als intermediair communicatiemiddel tussen vRealize Automation en vSphere. De vSphere-agent wordt automatisch geconfigureerd wanneer u de virtual appliance van de vREx-proxy (VA) implementeert en configureert.

Voer de volgende sequentiële stappen uit om de vREx-proxy in te stellen en te gebruiken.

 1. Implementeer een vRealize Automation-uitbreidbaarheidsproxy (vREx) op een of meer vCenter-servers in een of meer datacenters.
 2. Configureer vRealize Automation om externe vSphere-servers te ondersteunen met behulp van een vREx-proxy.
 3. Voeg de vRealize Automation-uitbreidbaarheidsproxy (vREx) toe aan de externe vRealize Automation-instantie.
 4. Maak of bewerk een vCenter-cloudaccount in vRealize Automation en koppel deze aan de vREx-proxy in het opgegeven datacenter om toegang te krijgen tot de vCenter-server op de externe locatie.

Stap 1 - Implementeer een vRealize Automation-uitbreidbaarheidsproxy (vREx) op een of meer vCenter-servers in een of meer datacenters.

Gebruik de volgende informatie om de noodzakelijke vRealize Automation uitbreidbaarheidsproxy-OVA (vREx) te implementeren.

 1. Download en implementeer de OVA naar de vCenter-doelserver in het externe datacenter. Open de vRealize Automation Download-productpagina in Customer Connect, selecteer uw productversie (in dit voorbeeld vRealize Automation 8.8.1) en download de vRealize Automation-uitbreidbaarheidsproxy-OVA (vREx).

  Het OVA-bestand is beschikbaar voor vRealize Automation 8.8.1 en hoger.

 2. Tijdens een OVA-implementatie moet u vRA op locatie uitbreiden selecteren om het OVA-bestand als vRealize Automation-uitbreidbaarheidsproxy (vREx) te implementeren.
 3. Ook tijdens een OVA-implementatie en om netwerkisolatie tussen vRealize Automation en het doeldatacenter mogelijk te maken, moet u mogelijk een HTTP-proxy configureren zodat services in het externe datacenter verbinding kunnen maken met vRealize Automation, bijvoorbeeld in netwerkisolatiescenario's waarin u één HTTP-proxy heeft geconfigureerd als enige manier om externe netwerklocaties (zoals de vRealize Automation-instantie) te bereiken, vanuit het datacenter.

Stap 2 - Configureer vRealize Automation om externe vSphere-servers te ondersteunen door gebruik te maken van een vRealize Automation-uitbreidbaarheidsproxy (vREx).

Schakel als admingebruiker in de cloud de mogelijkheid voor de externe vSphere-agent in vRealize Automation in met behulp van de vracli.

Deze stap omvat het openen van de vCenter-server waar de vRealize Automation-instantie wordt geïmplementeerd, en het gebruiken van de gebruikersinterface van de vSphere-client om alle knooppunten van het vRealize Automation-cluster uit te schakelen.

Nadat de knooppunten zijn uitgeschakeld, kunt u elk knooppunt in het cluster openen en 6 GB extra geheugen toevoegen. Het standaardgeheugen is doorgaans 42 GB. Voeg ten minste 6 GB extra geheugen toe aan elk knooppunt voor de extra services die nodig zijn om de externe vSphere-agent te ondersteunen.

Nadat u het extra geheugen heeft toegevoegd aan elk knooppunt in het cluster, gebruikt u opnieuw de gebruikersinterface van de vSphere-client om alle knooppunten die zijn gekoppeld aan de vRealize Automation-instantie, opnieuw in te schakelen.

De algemene procedure is als volgt.
 1. Schakel de knooppunten uit. Gebruik SSH om de hostomgeving te openen en de vRealize Automation-services te stoppen met het volgende commando:

  /opt/scripts/deploy.sh --shutdown

 2. Voeg met behulp van de vSphere-hostclient extra geheugen, minimaal 6 GB, toe aan elk vRealize Automation-knooppunt in de vCenter-server.

  Raadpleeg onderwerpen zoals vSphereConfiguratie van virtueel geheugen in de productdocumentatie voor vSphere voor meer informatie over het werken in de -client om geheugen toe te voegen aan een knooppunt.

 3. Schakel de knooppunten in.
 4. Wacht totdat de vRealize Automation VA is hersteld na de herstart. Gebruik het volgende commando om tot 10 minuten (600 seconden) te wachten totdat de herstartcontrole is geslaagd:

  vracli status first-boot --wait 600

  Als het commando het bericht First boot complete retourneert, kunt u doorgaan met de configuratiestap.

 5. Voer op de commandoregel van de hostomgeving het volgende commando vracli uit om ondersteuning van externe agents (proxy) in te schakelen:

  vracli capabilities remote-proxy --enable

  Deze functieschakelaar is niet standaard ingeschakeld.

 6. Start de vRealize Automation-services nogmaals met het volgende commando:

  /opt/scripts/deploy.sh

Stap 3 - Voeg de vRealize Automation-uitbreidbaarheidsproxy (vREx) toe aan de externe vRealize Automation-instantie

Configureer als admingebruiker in de cloud de vRealize Automation-uitbreidbaarheidsproxy (vREx) op de vCenter-doelserver in het aangewezen datacenter met behulp van de volgende procedure.

 1. Open de commandoregel van de hostomgeving via SSH en gebruik een vracli-commando 'join' om de vRealize Automation-instantie te verbinden met een bepaalde organisatie, met name de organisatie waarvoor de opgegeven adminbeheerder in de cloud een beheerder is.
  Opmerking: Dit is de commandoregel van de vREx-proxy en niet de vRealize Automation-commandoregel die we in de bovenstaande procedure van stap 1 hebben gebruikt.

  Met deze actie wordt de vREx-proxy (vanwaar u het commando join uitvoert) toegevoegd aan de vRealize Automation-instantie. De vREx-proxy is dus verbonden met vRealize Automation en gekoppeld aan een specifieke vRealize Automation-organisatie.

  Hieronder vindt u een voorbeeld van een commandoregel voor zowel een standaardtenant als een benoemde tenant:

  • Standaardtenant (omgeving met één tenant)
   In dit voorbeeld wordt de FQDN van de vRealize Automation load balancer doorgegeven om de vREx-proxy te koppelen aan de standaardtenant van vRealize Automation.
   vracli vra join vra.my-company.com -u admin_user@org_domain
  • Benoemde tenant (omgeving met meerdere tenants)
   In dit voorbeeld wordt de FQDN van een specifieke tenant (organisatie) doorgegeven om de vREx-proxy te koppelen aan de benoemde/specifieke organisatie.
   vracli vra join my-tenant.vra.my-company.com -u admin_user@org_domain

  Als u een omgeving met meerdere tenants gebruikt, moet u een integratie voor elke tenant maken. In het bijzonder moet u voor elke tenant (organisatie) een afzonderlijke vREx-proxy implementeren. Een vREx-proxy kan slechts aan één vRealize Automation-organisatie tegelijk worden gekoppeld.

 2. Het bovenstaande commando join retourneert een certificaat voor de externe vRealize Automation-instantie. Als u wordt gevraagd het certificaat te vertrouwen, voert u yes in zoals gevraagd.
 3. Geef de vREx-proxy 5 minuten of meer om de nodige softwareonderdelen te implementeren voordat u verdergaat.

Stap 4 - Maak of bewerk een vCenter-cloudaccount in vRealize Automation om verbinding te maken met een extern vCenter-serveraccount met behulp van een vREx-proxy

Zie Een vCenter-cloudaccount maken in vRealize Automation om een vCenter-cloudaccount in vRealize Automation te maken.

Zie Een traditioneel vCenter-cloudaccount converteren naar een account op basis van een vRealize Automation-uitbreidbaarheidsproxy (vREx) om een bestaand vCenter-cloudaccount te converteren.