Door Cloud Assembly-resources toe te voegen en deze op het canvas te verbinden, wordt alleen een startcode gemaakt. Als u deze volledig wilt configureren, moet u de code bewerken.

Met de code-editor kunt u direct code typen of eigenschapswaarden in een formulier invoeren. De Cloud Assembly-editor biedt syntaxisvoltooiings- en foutcontrolefuncties om u te helpen bij het direct maken van code.

Hints voor editor Voorbeeld
Beschikbare waarden Waarden
Toegestane eigenschappen Eigenschappen
Onderliggende eigenschappen Onderliggende eigenschappen
Syntaxisfouten Foutbericht
Ctrl+F om te zoeken Zoekfunctie
Optionele parameters Optionele parameters
Help bij schema

Voor alle aangepaste eigenschappen kunt u ook vRealize Automation Resource Type Schema op VMware {code} raadplegen.

Help bij schema