Als DevOps-beheerder of -ontwikkelaar wilt u mogelijk een pijplijn in Code Stream maken met behulp van YAML-code in plaats van de gebruikersinterface te gebruiken. Wanneer u pijplijnen als code maakt, kunt u een willekeurige editor gebruiken en opmerkingen in de pijplijncode invoegen.

In uw pijplijncode kunt u verwijzen naar externe configuraties zoals omgevingsvariabelen en beveiligingsreferenties. Wanneer u variabelen bijwerkt die u in uw pijplijncode gebruikt, kunt u deze bijwerken zonder dat u de pijplijncode hoeft bij te werken.

U kunt de YAML-code voor de pijplijn gebruiken als sjabloon voor het klonen en maken van andere pijplijnen en het delen van de sjablonen met anderen.

U kunt sjablonen voor pijplijncodes opslaan in een opslagplaats voor bronbeheer, waarin versies worden gemaakt en updates worden bijgehouden. Met behulp van een bronbeheersysteem kunt u eenvoudig een back-up maken van uw pijplijncode en deze indien nodig herstellen.

Voorwaarden

 • Controleer of u een code-editor heeft.
 • Als u van plan bent uw pijplijncode op te slaan in een bronbeheeropslagplaats moet u controleren of u toegang heeft tot een werkende instantie.

Procedure

 1. Maak een bestand in de code-editor.
 2. Kopieer en plak de voorbeeldpijplijncode en werk deze bij zodat die overeenkomt met uw specifieke pijplijnbehoeften.
 3. Om een eindpunt toe te voegen aan uw pijplijncode kopieert en plakt u de voorbeeldeindpuntcode en werkt u deze bij zodat die overeenkomt met uw eindpunt.

  Wanneer u een Kubernetes API-eindpunt in de pijplijnwerkplek gebruikt, maakt Code Stream de nodige Kubernetes-resources zoals ConfigMap, Geheim en Pod om de taak voor continue integratie (CI) of de aangepaste taak uit te voeren. Code Stream communiceert met de container via de NodePort.

  De Code Stream-pijplijnwerkplek ondersteunt Docker en Kubernetes voor taken voor continue integratie en aangepaste taken.

  Zie De pijplijnwerkplek configureren voor meer informatie over het configureren van de werkplek.

 4. Sla de code op.
 5. Om uw pijplijncode op te slaan en te controleren, controleert u de code in uw opslagplaats voor bronbeheer.
 6. Wanneer u een pijplijn voor continue integratie en levering maakt, moet u het Kubernetes YAML-bestand importeren.
  Om het Kubernetes YAML-bestand te importeren, selecteert u het in het gedeelte Continue levering van de slimme pijplijnsjabloon en klikt u op Proces. Of gebruik de API.

resultaten

Door de codevoorbeelden te gebruiken, heeft u de YAML-code gemaakt die uw pijplijn en eindpunten weergeeft.

Voorbeeld: Voorbeeld van een YAML-code voor een pijplijn en eindpunten

Dit voorbeeld van een YAML-code bevat onderdelen die de werkplek voorstellen voor de systeemeigen build van Code Stream, fasen, taken, meldingen en meer in een pijplijn.

Zie Code Stream verbinden met eindpuntenvoor voorbeelden van code voor ondersteunde invoegtoepassingen

---
kind: PIPELINE
name: myPipelineName
tags:
 - tag1
 - tag2
 
 
# Ready for execution
enabled: false
 
#Max number of concurrent executions
concurrency: 10
 
#Input Properties
input:
 input1: '30'
 input2: 'Hello'
 
#Output Properties
output:
 BuildNo: '${Dev.task1.buildNo}'
 Image: '${Dev.task1.image}'
 
#Workspace Definition
ciWorkspace:
 image: docker:maven-latest
 path: /var/tmp
 endpoint: my-k8s
 cache:
  - ~/.m2
 
# Starred Properties
starred:
 input: input1
 output: output1
  
# Stages in order of execution
stageOrder:
 - Dev
 - QA
 - Prod
 
# Task Definition Section
stages:
 Dev:
  taskOrder:
   - Task1, Task6
   - Task2 Long, Task Long Long
   - Task5
  tasks:
   Task1:
    type: jenkins
    ignoreFailure: false
    preCondition: ''
    endpoints:
     jenkinsServer: myJenkins
    input:
     job: Add Two Numbers
     parameters:
      number1: 10
      number2: 20
   Task2:
    type: blah
    # repeats like Task1 above
 QA:
  taskOrder:
   - TaskA
   - TaskB
  tasks:
   TaskA:
    type: ssh
    ignoreFailure: false
    preCondition: ''
    input:
     host: x.y.z.w
     username: abcd
     password: ${var.mypassword}
     script: >
      echo "Hello, remote server"
   TaskB:
    type: blah
    # repeats like TaskA above
 
# Notificatons Section
notifications:
 email:
  - stage: Dev #optional ; if not found - use pipeline scope
   task: Task1 #optional; if not found use stage scope
   event: SUCCESS
   endpoint: default
   to:
     - user@yourcompany.com
     - abc@yourcompany.com
   subject: 'Pipeline ${name} has completed successfully'
   body: 'Pipeline ${name} has completed successfully'
    
 jira:
  - stage: QA #optional ; if not found - use pipeline scope
   task: TaskA #optional; if not found use stage scope
   event: FAILURE
   endpoint: myJiraServer
   issuetype: Bug
   project: Test
   assignee: abc
   summary: 'Pipeline ${name} has failed'
   description: |-
    Pipeline ${name} has failed
    Reason - ${resultsText}
 webhook:
  - stage: QA #optional ; if not found - use pipeline scope
   task: TaskB #optional; if not found use stage scope
   event: FAILURE
   agent: my-remote-agent
   url: 'http://www.abc.com'
   headers: #requestHeaders: '{"build_no":"123","header2":"456"}'
     Content-Type: application/json
     Accept: application/json
   payload: |-
    Pipeline ${name} has failed
    Reason - ${resultsJson}
---

Deze YAML-code geeft een voorbeeld van een Jenkins-eindpunt weer.

---
name: My-Jenkins
tags:
- My-Jenkins
- Jenkins
kind: ENDPOINT
properties:
 offline: true
 pollInterval: 15.0
 retryWaitSeconds: 60.0
 retryCount: 5.0
 url: http://urlname.yourcompany.com:8080
description: Jenkins test server
type: your.jenkins:JenkinsServer
isLocked: false
---

Deze YAML-code geeft een voorbeeld van een Kubernetes-eindpunt weer.

---
name: my-k8s
tags: [
 ]
kind: ENDPOINT
properties:
 kubernetesURL: https://urlname.examplelocation.amazonaws.com
 userName: admin
 password: encryptedpassword
description: ''
type: kubernetes:KubernetesServer
isLocked: false
---

Volgende stappen

Voer uw pijplijn uit en maak zo nodig aanpassingen. Zie Hoe kan ik een pijplijn uitvoeren en de resultaten bekijken?.