Met variabelen en expressies kunt u invoerparameters en uitvoerparameters met uw pijplijntaken gebruiken. De parameters die u invoert, binden uw pijplijntaak aan een of meer variabelen, expressies of voorwaarden en bepalen het pijplijngedrag wanneer dit wordt uitgevoerd.

Pijplijnen kunnen eenvoudige of complexe softwareleveringsoplossingen uitvoeren

Wanneer u pijplijntaken aan elkaar bindt, kunt u standaard- en complexe expressies opnemen. Als gevolg hiervan kan uw pijplijn eenvoudige of complexe softwareleveringsoplossingen uitvoeren.

Als u de parameters in uw pijplijn wilt maken, klikt u op het tabblad Invoer of Uitvoer en voegt u een variabele toe door het dollarteken $ en een expressie in te voeren. Deze parameter wordt bijvoorbeeld gebruikt als taakinvoer die een URL aanroept: ${Stage0.Task3.input.URL}.

De indeling voor variabele bindingen maakt gebruik van syntaxisonderdelen die scopes en sleutels worden genoemd. De SCOPE definieert de context als invoer of uitvoer en de KEY definieert de details. In het voorbeeld van de parameter ${Stage0.Task3.input.URL} is de input de SCOPE en de URL de KEY.

Uitvoereigenschappen van elke taak kunnen worden omgezet in elk aantal geneste niveaus van een variabelebinding.

Zie Hoe gebruik ik variabele bindingen in Code Stream-pijplijnen? voor meer informatie over het gebruik van variabele bindingen in pijplijnen.

Dollarexpressies gebruiken met bereiken en sleutels om pijplijntaken te binden

U kunt pijplijntaken samenbinden door expressies in dollartekenvariabelen te gebruiken. U voert expressies in als ${SCOPE.KEY.<PATH>}.

Om het gedrag van een pijplijntaak te bepalen, is in elke expressie SCOPE de context die Code Stream gebruikt. Het bereik zoekt naar een KEY, waarbij de details worden gedefinieerd voor de actie die de taak uitvoert. Wanneer de waarde voor KEY een genest object is, kunt u een optioneel PATH opgeven.

In deze voorbeelden worden SCOPE en KEY beschreven, en wordt uitgelegd hoe u ze in uw pijplijn kunt gebruiken.

Tabel 1. SCOPE en KEY gebruiken
SCOPE Doel van expressie en voorbeeld KEY Hoe u SCOPE en KEY in uw pijplijn kunt gebruiken
invoer

Invoereigenschappen van een pijplijn:

${input.input1}

Naam van de invoereigenschap

Als u wilt verwijzen naar de invoereigenschap van een pijplijn in een taak gebruikt u de volgende indeling:

tasks:
 mytask:
  type: REST
  input:
   url: ${input.url}
   action: get
input:
 url: https://www.vmware.com
uitvoer

Uitvoereigenschappen van een pijplijn:

${output.output1}

Naam van de uitvoereigenschap

Als u wilt verwijzen naar een uitvoereigenschap voor het verzenden van een melding, gebruikt u deze indeling:

notifications:
 email:
 - endpoint: MyEmailEndpoint
  subject: "Deployment Successful"
  event: COMPLETED
  to:
  - user@example.org
  body: |
   Pipeline deployed the service successfully. Refer ${output.serviceURL}
taakinvoer

Taakinvoer:

${MY_STAGE.MY_TASK.input.SOMETHING}

Geeft de invoer van een taak in een melding aan

Wanneer een Jenkins-taak wordt gestart, kan deze verwijzen naar de naam van de taak die wordt geactiveerd op basis van de taakinvoer. In dit geval verzendt u een melding met de volgende indeling:

notifications:
 email:
 - endpoint: MyEmailEndpoint
  stage: MY_STAGE
  task: MY_TASK
  subject: "Build Started"
  event: STARTED
  to:
  - user@example.org
  body: |
   Jenkins job ${MY_STAGE.MY_TASK.input.job} started for commit id ${input.COMMITID}.
taakuitvoer

Taakuitvoer:

${MY_STAGE.MY_TASK.output.SOMETHING}

Geeft de uitvoer van een taak in een volgende taak aan

Als u wilt verwijzen naar de uitvoer van pijplijntaak 1 in taak 2, gebruikt u de volgende indeling:

taskOrder:
 - task1
 - task2
tasks:
 task1:
  type: REST
  input:
   action: get
   url: https://www.example.org/api/status
 task2:
  type: REST
  input:
   action: post
   url: https://status.internal.example.org/api/activity
   payload: ${MY_STAGE.task1.output.responseBody}
var

Variabele:

${var.myVariable}

Verwijst naar variabele in een eindpunt

Als u wilt verwijzen naar een geheime variabele in een eindpunt voor een wachtwoord, gebruikt u de volgende indeling:

---
project: MyProject
kind: ENDPOINT
name: MyJenkinsServer
type: jenkins
properties:
 url: https://jenkins.example.com
 username: jenkinsUser
 password: ${var.jenkinsPassword}
var

Variabele:

${var.myVariable}

Verwijzen naar variabele in een pijplijn

Als u naar de variabele in een pijplijn-URL wilt verwijzen, gebruikt u de volgende indeling:

tasks:
 task1:
 type: REST
 input:
  action: get
  url: ${var.MY_SERVER_URL}
taakstatus

Status van een taak:

${MY_STAGE.MY_TASK.status}

${MY_STAGE.MY_TASK.statusMessage}

fasestatus

Status van een fase:

${MY_STAGE.status}

${MY_STAGE.statusMessage}

Standaardexpressies

U kunt variabelen met expressies gebruiken in uw pijplijn. Deze samenvatting bevat de standaardexpressies die u kunt gebruiken.

Expressie Beschrijving
${comments} Opmerkingen die worden geleverd bij de aanvraag voor pijplijnuitvoering.
${duration} Duur van de uitvoering van de pijplijn.
${endTime} Eindtijd van de pijplijnuitvoering in UTC, indien voltooid.
${executedOn} Hetzelfde als de begintijd: begintijd van de pijplijnuitvoering in UTC.
${executionId} ID van de uitvoering van de pijplijn.
${executionUrl} URL die naar de pijplijn wordt uitgevoerd in de gebruikersinterface.
${name} Naam van de pijplijn.
${requestBy} Naam van de gebruiker die de uitvoering heeft aangevraagd.
${stageName} Naam van de huidige fase, wanneer deze wordt gebruikt in het bereik van een fase.
${startTime} Begintijd van de pijplijnuitvoering in UTC.
${status} Status van de uitvoering.
${statusMessage} Statusbericht van de uitvoering van de pijplijn.
${taskName} Naam van de huidige taak, wanneer deze wordt gebruikt bij een taakinvoer of -melding.

SCOPE en KEY gebruiken in pijplijntaken

U kunt expressies gebruiken met een van de ondersteunde pijplijntaken. In deze voorbeelden ziet u hoe u SCOPE en KEY kunt definiëren en de syntaxis kunt bevestigen. De codevoorbeelden gebruiken MY_STAGE en MY_TASK als de pijplijnfase en taaknamen.

Zie Welke typen taken zijn beschikbaar in Code Stream voor meer informatie over beschikbare taken.

Tabel 2. Gating-taken
Taak Scope Key Hoe kan ik het SCOPE en de KEY in de taak gebruiken?
Gebruikersbewerking
Input

summary: samenvatting van de aanvraag voor de gebruikersbewerking

description: beschrijving van de aanvraag voor de gebruikersbewerking

approvers: lijst met e-mailadressen van goedkeurder, waarbij elke vermelding een variabele met een komma kan zijn of een puntkomma voor afzonderlijke e-mails kan gebruiken

approverGroups: lijst met adressen van goedkeurdersgroep voor het platform en de identiteit

sendemail: stuurt desgewenst een e-mailmelding op aanvraag of antwoord wanneer dit is ingesteld op waar

expirationInDays: aantal dagen dat de vervaltijd van de aanvraag vertegenwoordigt

${MY_STAGE.MY_TASK.input.summary}

${MY_STAGE.MY_TASK.input.description}

${MY_STAGE.MY_TASK.input.approvers}

${MY_STAGE.MY_TASK.input.approverGroups}

${MY_STAGE.MY_TASK.input.sendemail}

${MY_STAGE.MY_TASK.input.expirationInDays}

Output

index: hexadecimale tekenreeks van 6 cijfers die de aanvraag vertegenwoordigt

respondedBy: accountnaam van de persoon die de Gebruikersbewerking heeft goedgekeurd/afgewezen

respondedByEmail: e-mailadres van de persoon die heeft gereageerd

comments: opmerkingen opgegeven tijdens reactie

${MY_STAGE.MY_TASK.output.index}

${MY_STAGE.MY_TASK.output.respondedBy}

${MY_STAGE.MY_TASK.output.respondedByEmail}

${MY_STAGE.MY_TASK.output.comments}

Voorwaarde
Input

condition: voorwaarde om te evalueren. Wanneer de voorwaarde resulteert in waar, wordt de taak als voltooid gemarkeerd, terwijl andere antwoorden de taak laten mislukken

${MY_STAGE.MY_TASK.input.condition}

Output

result: resultaat bij evaluatie

${MY_STAGE.MY_TASK.output.response}

Tabel 3. Pijplijntaken
Taak Scope Key Hoe kan ik het SCOPE en de KEY in de taak gebruiken?
Pijplijn
Input

name: naam van de pijplijn die moet worden uitgevoerd

inputProperties: invoereigenschappen die worden doorgegeven aan de uitvoering van de geneste pijplijn

${MY_STAGE.MY_TASK.input.name}

${MY_STAGE.MY_TASK.input.inputProperties} # verwijzen naar alle eigenschappen

${MY_STAGE.MY_TASK.input.inputProperties.input1} # verwijzen naar de waarde van input1

Output

executionStatus: status van de pijplijnuitvoering

executionIndex: index van de uitvoering van de pijplijn

outputProperties: uitvoereigenschappen van de uitvoering van de pijplijn

${MY_STAGE.MY_TASK.output.executionStatus}

${MY_STAGE.MY_TASK.output.executionIndex}

${MY_STAGE.MY_TASK.output.outputProperties} # verwijzen naar alle eigenschappen

${MY_STAGE.MY_TASK.output.outputProperties.output1} # verwijzen naar de waarde van output1

Tabel 4. Taken voor continue integratie automatiseren
Taak Scope Key Hoe kan ik het SCOPE en de KEY in de taak gebruiken?
CI
Input

steps: een reeks tekenreeksen, waarmee opdrachten worden weergegeven die moeten worden uitgevoerd

export: omgevingsvariabelen die behouden moeten worden na het uitvoeren van de stappen

artifacts: paden van artefacten die behouden moeten blijven in het gedeelde pad

process: reeks configuratie-elementen voor JUnit-, JaCoCo-, Checkstyle-, FindBugs-verwerking

${MY_STAGE.MY_TASK.input.steps}

${MY_STAGE.MY_TASK.input.export}

${MY_STAGE.MY_TASK.input.artifacts}

${MY_STAGE.MY_TASK.input.process}

${MY_STAGE.MY_TASK.input.process[0].path} # verwijzen naar het pad van de eerste configuratie

Output

exports: sleutelwaardepaar, dat de geëxporteerde omgevingsvariabelen van de invoer export vertegenwoordigt

artifacts: pad van goed bewaarde artefacten

processResponse: reeks verwerkte resultaten voor de invoer process

${MY_STAGE.MY_TASK.output.exports} # verwijzen naar alle export

${MY_STAGE.MY_TASK.output.exports.myvar} # verwijzen naar de waarde van myvar

${MY_STAGE.MY_TASK.output.artifacts}

${MY_STAGE.MY_TASK.output.processResponse}

${MY_STAGE.MY_TASK.output.processResponse[0].result} # resultaat van de eerste procesconfiguratie

Custom
Input

name: naam van de custom integratie

version: een versie van de custom integratie, vrijgegeven of verouderd

properties: eigenschappen die naar de custom integratie worden verzonden

${MY_STAGE.MY_TASK.input.name}

${MY_STAGE.MY_TASK.input.version}

${MY_STAGE.MY_TASK.input.properties} # verwijzen naar alle eigenschappen

${MY_STAGE.MY_TASK.input.properties.property1} # verwijzen naar waarde property1

Output

properties: uitvoereigenschappen van de custom integratiereactie

${MY_STAGE.MY_TASK.output.properties} # verwijzen naar alle eigenschappen

${MY_STAGE.MY_TASK.output.properties.property1} # verwijzen naar waarde property1

Tabel 5. Taken voor continue implementatie automatiseren: cloudsjabloon
Taak Scope Key Hoe kan ik het SCOPE en de KEY in de taak gebruiken?
Cloudsjabloon
Input

action: een van createDeployment, updateDeployment, deleteDeployment, rollbackDeployment

blueprintInputParams: gebruikt voor de acties Implementatie maken en Implementatie bijwerken

allowDestroy: machines kunnen worden vernietigd tijdens het updateproces voor implementaties.

CREATE_DEPLOYMENT

 • blueprintName: naam van de cloudsjabloon
 • blueprintVersion: versie van de cloudsjabloon

OF

 • fileUrl: URL van de externe cloudsjabloon-YAML, na het selecteren van een GIT-server.

UPDATE_DEPLOYMENT

Een van deze combinaties:

 • blueprintName: naam van de cloudsjabloon
 • blueprintVersion: versie van de cloudsjabloon

OF

 • fileUrl: URL van de externe cloudsjabloon-YAML, na het selecteren van een GIT-server.

------

 • deploymentId: ID van de implementatie

OF

 • deploymentName: naam van de implementatie

------

DELETE_DEPLOYMENT

 • deploymentId: ID van de implementatie

OF

 • deploymentName: naam van de implementatie

ROLLBACK_DEPLOYMENT

Een van deze combinaties:

 • deploymentId: ID van de implementatie

OF

 • deploymentName: naam van de implementatie

------

 • blueprintName: naam van de cloudsjabloon
 • rollbackVersion: versie waarnaar moet worden teruggedraaid
Output

Parameters die kunnen worden gebonden aan andere taken of aan de uitvoer van een pijplijn:

 • Implementatienaam kan worden benaderd als ${Stage0.Task0.output.deploymentName}
 • Implementatie-id kan worden benaderd als ${Stage0.Task0.output.deploymentId}
 • Implementatiedetails is een complex object en interne details kunnen worden geopend met behulp van de JSON-resultaten.

Om toegang te krijgen tot een eigenschap, gebruikt u de puntoperator om de JSON-hiërarchie te volgen. Als u bijvoorbeeld toegang wilt tot het adres van resource Cloud_Machine_1[0], is de $-binding als volgt:

${Stage0.Task0.output.deploymentDetails.resources['Cloud_Machine_1[0]'].address}

Op dezelfde manier is de $-binding voor soort als volgt:

${Stage0.Task0.output.deploymentDetails.resources['Cloud_Machine_1[0]'].flavor}

In de gebruikersinterface van Code Stream kunt u de $-bindingen voor elke eigenschap verkrijgen.

 1. Klik in het eigenschapsgebied voor taakuitvoer op Uitvoer-JSON weergeven.
 2. Als u de $-binding wilt vinden, voert u een eigenschap in.
 3. Klik op het zoekpictogram, waarin de bijbehorende $-binding wordt weergegeven.

Voorbeeld van JSON-uitvoer:

De JSON-uitvoer bevat een padzoekfunctie waar u naar termen kunt zoeken zoals adres en Code Stream geeft de volledige definitie voor de binding weer.

Voorbeeld van het object Implementatiedetails:

{
	"id": "6a031f92-d0fa-42c8-bc9e-3b260ee2f65b",
	"name": "deployment_6a031f92-d0fa-42c8-bc9e-3b260ee2f65b",
	"description": "Pipeline Service triggered operation",
	"orgId": "434f6917-4e34-4537-b6c0-3bf3638a71bc",
	"blueprintId": "8d1dd801-3a32-4f3b-adde-27f8163dfe6f",
	"blueprintVersion": "1",
	"createdAt": "2020-08-27T13:50:24.546215Z",
	"createdBy": "user@vmware.com",
	"lastUpdatedAt": "2020-08-27T13:52:50.674957Z",
	"lastUpdatedBy": "user@vmware.com",
	"inputs": {},
	"simulated": false,
	"projectId": "267f8448-d26f-4b65-b310-9212adb3c455",
	"resources": {
		"Cloud_Machine_1[0]": {
			"id": "/resources/compute/1606fbcd-40e5-4edc-ab85-7b559aa986ad",
			"name": "Cloud_Machine_1[0]",
			"powerState": "ON",
			"address": "10.108.79.33",
			"resourceLink": "/resources/compute/1606fbcd-40e5-4edc-ab85-7b559aa986ad",
			"componentTypeId": "Cloud.vSphere.Machine",
			"endpointType": "vsphere",
			"resourceName": "Cloud_Machine_1-mcm110615-146929827053",
			"resourceId": "1606fbcd-40e5-4edc-ab85-7b559aa986ad",
			"resourceDescLink": "/resources/compute-descriptions/1952d1d3-15f0-4574-ae42-4fbf8a87d4cc",
			"zone": "Automation / Vms",
			"countIndex": "0",
			"image": "ubuntu",
			"count": "1",
			"flavor": "small",
			"region": "MYBU",
			"_clusterAllocationSize": "1",
			"osType": "LINUX",
			"componentType": "Cloud.vSphere.Machine",
			"account": "bha"
		}
	},
	"status": "CREATE_SUCCESSFUL",
	"deploymentURI": "https://api.yourenv.com/automation-ui/#/deployment-ui;ash=/deployment/6a031f92-d0fa-42c8-bc9e-3b260ee2f65b"
}
Tabel 6. Taken voor continue implementatie automatiseren: Kubernetes
Taak Scope Key Hoe kan ik het SCOPE en de KEY in de taak gebruiken?
Kubernetes
Input

action: een van GET, CREATE, APPLY, DELETE, ROLLBACK

 • timeout: algemene time-out voor acties
 • filterByLabel: extra label waarop moet worden gefilterd voor de actie GET met behulp van K8S labelSelector:

GET, CREATE, DELETE, APPLY

 • yaml: inline YAML voor verwerking en verzending naar Kubernetes
 • parameters: paar SLEUTEL, WAARDE - vervang $$KEY door WAARDE in het inline YAML-invoergebied
 • filePath: het relatieve pad van het SCM Git-eindpunt, indien opgegeven, vanwaar de YAML moet worden opgehaald
 • scmConstants: paar SLEUTEL, WAARDE - vervang $${KEY} door WAARDE in de YAML die is opgehaald via SCM.
 • continueOnConflict: wanneer dit is ingesteld op “waar”, wordt de taak voortgezet als er al een resource is.

ROLLBACK

 • resourceType: resourcetype om terug te draaien
 • resourceName: resourcenaam om terug te draaien
 • namespace: naamruimte waar de terugdraaiactie moet worden uitgevoerd
 • revision: herziening waarnaar moet worden teruggedraaid

${MY_STAGE.MY_TASK.input.action} # Bepaalt de actie die moet worden uitgevoerd.

${MY_STAGE.MY_TASK.input.timeout}

${MY_STAGE.MY_TASK.input.filterByLabel}

${MY_STAGE.MY_TASK.input.yaml}

${MY_STAGE.MY_TASK.input.parameters}

${MY_STAGE.MY_TASK.input.filePath}

${MY_STAGE.MY_TASK.input.scmConstants}

${MY_STAGE.MY_TASK.input.continueOnConflict}

${MY_STAGE.MY_TASK.input.resourceType}

${MY_STAGE.MY_TASK.input.resourceName}

${MY_STAGE.MY_TASK.input.namespace}

${MY_STAGE.MY_TASK.input.revision}

Output

response: hiermee wordt het volledige antwoord vastgelegd

response.<RESOURCE>: resource komt overeen met configMaps, implementaties, eindpunten, ingresses, taken, naamruimten, pods, replicaSets, replicationControllers, geheimen, services, statefulSets, knooppunten, loadBalancers.

response.<RESOURCE>.<KEY>: de sleutel komt overeen met een van apiVersion, soort, metagegevens, specificatie

${MY_STAGE.MY_TASK.output.response}

${MY_STAGE.MY_TASK.output.response.}

Tabel 7. Ontwikkelings-, test- en implementatieapplicaties integreren
Taak Scope Key Hoe kan ik het SCOPE en de KEY in de taak gebruiken?
Bamboo
Input

plan: naam van het plan

planKey: plansleutel

variables: variabelen die moeten worden doorgegeven aan het plan

parameters: parameters die moeten worden doorgegeven aan het plan

${MY_STAGE.MY_TASK.input.plan}

${MY_STAGE.MY_TASK.input.planKey}

${MY_STAGE.MY_TASK.input.variables}

${MY_STAGE.MY_TASK.input.parameters} # verwijzen naar alle parameters

${MY_STAGE.MY_TASK.input.parameters.param1} # verwijzen naar de waarde van param1

Output

resultUrl: URL van de resulterende build

buildResultKey: sleutel van de resulterende build

buildNumber: buildnummer

buildTestSummary: samenvatting van de uitgevoerde tests

successfulTestCount: testresultaat geslaagd

failedTestCount: testresultaat mislukt

skippedTestCount: testresultaat overgeslagen

artifacts: artefacten van de build

${MY_STAGE.MY_TASK.output.resultUrl}

${MY_STAGE.MY_TASK.output.buildResultKey}

${MY_STAGE.MY_TASK.output.buildNumber}

${MY_STAGE.MY_TASK.output.buildTestSummary} # verwijzen naar alle resultaten

${MY_STAGE.MY_TASK.output.successfulTestCount} # verwijzen naar de specifieke testtelling

${MY_STAGE.MY_TASK.output.buildNumber}

Jenkins
Input

job: naam van de Jenkins-taak

parameters: parameters die aan de taak moeten worden doorgegeven

${MY_STAGE.MY_TASK.input.job}

${MY_STAGE.MY_TASK.input.parameters} # verwijzen naar alle parameters

${MY_STAGE.MY_TASK.input.parameters.param1} # verwijzen naar de waarde van een parameter

Output

job: naam van de Jenkins-taak

jobId: ID van de resulterende taak, zoals 1234

jobStatus: status in Jenkins

jobResults: resultaten van de verzameling van test- en codedekking

jobUrl: URL van de resulterende taakuitvoering

${MY_STAGE.MY_TASK.output.job}

${MY_STAGE.MY_TASK.output.jobId}

${MY_STAGE.MY_TASK.output.jobStatus}

${MY_STAGE.MY_TASK.output.jobResults} # verwijzen naar alle resultaten

${MY_STAGE.MY_TASK.output.jobResults.junitResponse} # verwijzen naar JUnit-resultaten

${MY_STAGE.MY_TASK.output.jobResults.jacocoRespose} # verwijzen naar JaCoCo-resultaten

${MY_STAGE.MY_TASK.output.jobUrl}

TFS
Input

projectCollection: projectverzameling vanuit TFS

teamProject: geselecteerd project uit de beschikbare verzameling

buildDefinitionId: definitie-id van de build om uit te voeren

${MY_STAGE.MY_TASK.input.projectCollection}

${MY_STAGE.MY_TASK.input.teamProject}

${MY_STAGE.MY_TASK.input.buildDefinitionId}

Output

buildId: resulterende build-ID

buildUrl: URL om samenvatting van build te bezoeken

logUrl: URL om te bezoeken voor logboeken

dropLocation: locatie van eventuele artefacten laten vallen

${MY_STAGE.MY_TASK.output.buildId}

${MY_STAGE.MY_TASK.output.buildUrl}

${MY_STAGE.MY_TASK.output.logUrl}

${MY_STAGE.MY_TASK.output.dropLocation}

vRO
Input

workflowId: id van de werkstroom die moet worden uitgevoerd

parameters: parameters die moeten worden doorgegeven aan de werkstroom

${MY_STAGE.MY_TASK.input.workflowId}

${MY_STAGE.MY_TASK.input.parameters}

Output

workflowExecutionId: ID van de uitvoering van de werkstroom

properties: uitvoereigenschappen van de uitvoering van de werkstroom

${MY_STAGE.MY_TASK.output.workflowExecutionId}

${MY_STAGE.MY_TASK.output.properties}

Tabel 8. Andere applicaties integreren met behulp van een API
Taak Scope Key Hoe kan ik het SCOPE en de KEY in de taak gebruiken?
REST
Input

url: URL die moet worden uitgevoerd

action: HTTP-methode die moet worden gebruikt

headers: HTTP-kopteksten om door te geven

payload: nettolading aanvragen

fingerprint: vingerafdruk om te koppelen als de URL https is

allowAllCerts: wanneer ingesteld op Waar, kan elk certificaat zijn met een URL van https

${MY_STAGE.MY_TASK.input.url}

${MY_STAGE.MY_TASK.input.action}

${MY_STAGE.MY_TASK.input.headers}

${MY_STAGE.MY_TASK.input.payload}

${MY_STAGE.MY_TASK.input.fingerprint}

${MY_STAGE.MY_TASK.input.allowAllCerts}

Output

responseCode: HTTP-reactiecode

responseHeaders: HTTP-reactiekopteksten

responseBody: indeling tekenreeks van ontvangen reactie

responseJson: traversable-reactie als het inhoudstype application/json is

${MY_STAGE.MY_TASK.output.responseCode}

${MY_STAGE.MY_TASK.output.responseHeaders}

${MY_STAGE.MY_TASK.output.responseHeaders.header1} # verwijzen naar de reactiekoptekst 'header1'

${MY_STAGE.MY_TASK.output.responseBody}

${MY_STAGE.MY_TASK.output.responseJson} # verwijzen naar reactie als JSON

${MY_STAGE.MY_TASK.output.responseJson.a.b.c} # verwijzen naar het geneste object na het a.b.c JSON-pad in de reactie

Poll
Input

url: URL die moet worden uitgevoerd

headers: HTTP-kopteksten om door te geven

exitCriteria: criteria waaraan moet worden voldaan om de taak te laten slagen of mislukken Een sleutelwaardepaar van 'geslaagd' → Expressie, 'fout' → Expressie

pollCount: aantal iteraties dat moet worden uitgevoerd. Een Code Stream-beheerder kan het aantal polls instellen op een maximum van 10.000.

pollIntervalSeconds: aantal seconden dat moet worden gewacht tussen elke iteratie. Het pollinginterval moet 60 seconden of meer zijn.

ignoreFailure: als dit is ingesteld op waar, worden tussenliggende reactiefouten genegeerd

fingerprint: vingerafdruk om te koppelen als de URL https is

allowAllCerts: wanneer ingesteld op Waar, kan elk certificaat zijn met een URL van https

${MY_STAGE.MY_TASK.input.url}

${MY_STAGE.MY_TASK.input.headers}

${MY_STAGE.MY_TASK.input.exitCriteria}

${MY_STAGE.MY_TASK.input.pollCount}

${MY_STAGE.MY_TASK.input.pollIntervalSeconds}

${MY_STAGE.MY_TASK.input.ignoreFailure}

${MY_STAGE.MY_TASK.input.fingerprint}

${MY_STAGE.MY_TASK.input.allowAllCerts}

Output

responseCode: HTTP-reactiecode

responseBody: indeling tekenreeks van ontvangen reactie

responseJson: traversable-reactie als het inhoudstype application/json is

${MY_STAGE.MY_TASK.output.responseCode}

${MY_STAGE.MY_TASK.output.responseBody}

${MY_STAGE.MY_TASK.output.responseJson} # Refer to response as JSON

Tabel 9. Externe en door de gebruiker gedefinieerde scripts uitvoeren
Taak Scope Key Hoe kan ik het SCOPE en de KEY in de taak gebruiken?
PowerShell

Om een PowerShell-taak uit te voeren, moet u het volgende doen:

Invoer

host: IP-adres of hostnaam van de machine

username: gebruikersnaam die moet worden gebruikt voor de verbinding

password: wachtwoord dat moet worden gebruikt om verbinding te maken

useTLS: https-verbinding proberen

trustCert: als dit is ingesteld op Waar, vertrouwt u zelfondertekende certificaten

script: uit te voeren script

workingDirectory: mappad waarnaar moet worden geschakeld voordat het script wordt uitgevoerd

environmentVariables: een sleutelwaardepaar van de omgevingsvariabele die u wilt instellen

arguments: argumenten om aan het script door te geven

${MY_STAGE.MY_TASK.input.host}

${MY_STAGE.MY_TASK.input.username}

${MY_STAGE.MY_TASK.input.password}

${MY_STAGE.MY_TASK.input.useTLS}

${MY_STAGE.MY_TASK.input.trustCert}

${MY_STAGE.MY_TASK.input.script}

${MY_STAGE.MY_TASK.input.workingDirectory}

${MY_STAGE.MY_TASK.input.environmentVariables}

${MY_STAGE.MY_TASK.input.arguments}

Uitvoer

response: inhoud van het bestand $SCRIPT_RESPONSE_FILE

responseFilePath: waarde van $SCRIPT_RESPONSE_FILE

exitCode: afsluitcode van het proces

logFilePath: pad naar bestand met stdout

errorFilePath: pad naar bestand met stderr

${MY_STAGE.MY_TASK.output.response}

${MY_STAGE.MY_TASK.output.responseFilePath}

${MY_STAGE.MY_TASK.output.exitCode}

${MY_STAGE.MY_TASK.output.logFilePath}

${MY_STAGE.MY_TASK.output.errorFilePath}

Secure Shell
Input

host: IP-adres of hostnaam van de machine

username: gebruikersnaam die moet worden gebruikt voor de verbinding

password: wachtwoord dat u wilt gebruiken om verbinding te maken (optioneel: privateKey kan ook worden gebruikt)

privateKey: PrivateKey gebruiken om verbinding te maken

passphrase: optionele wachtwoordzin om privateKey te ontgrendelen

script: uit te voeren script

workingDirectory: mappad waarnaar moet worden geschakeld voordat het script wordt uitgevoerd

environmentVariables: sleutelwaardepaar van de omgevingsvariabele die moet worden ingesteld

${MY_STAGE.MY_TASK.input.host}

${MY_STAGE.MY_TASK.input.username}

${MY_STAGE.MY_TASK.input.password}

${MY_STAGE.MY_TASK.input.privateKey}

${MY_STAGE.MY_TASK.input.passphrase}

${MY_STAGE.MY_TASK.input.script}

${MY_STAGE.MY_TASK.input.workingDirectory}

${MY_STAGE.MY_TASK.input.environmentVariables}

Output

response: inhoud van het bestand $SCRIPT_RESPONSE_FILE

responseFilePath: waarde van $SCRIPT_RESPONSE_FILE

exitCode: afsluitcode van het proces

logFilePath: pad naar bestand met stdout

errorFilePath: pad naar bestand met stderr

${MY_STAGE.MY_TASK.output.response}

${MY_STAGE.MY_TASK.output.responseFilePath}

${MY_STAGE.MY_TASK.output.exitCode}

${MY_STAGE.MY_TASK.output.logFilePath}

${MY_STAGE.MY_TASK.output.errorFilePath}

Een variabelebinding tussen taken gebruiken

In dit voorbeeld ziet u hoe u variabelebindingen in uw pijplijntaken kunt gebruiken.

Tabel 10. Voorbeelden van syntaxisindelingen
Voorbeeld Syntaxis
Een taakuitvoerwaarde gebruiken voor pijplijnmeldingen en uitvoereigenschappen van de pijplijn ${<Stage Key>.<Task Key>.output.<Task output key>}
Als u wilt verwijzen naar de vorige taakuitvoerwaarde als invoer voor de huidige taak ${<Previous/Current Stage key>.<Previous task key not in current Task group>.output.<task output key>}

Meer informatie

Voor meer informatie over het binden van variabelen in taken zie: