Wanneer u een cloudsjabloontaak in Code Stream gebruikt, is een veelvoorkomende vraag hoe u de uitvoer van die taak kunt gebruiken in een volgende taak in uw pijplijn. Als u de uitvoer van een cloudsjabloontaak zoals een cloudmachine wilt gebruiken, moet u weten hoe u de resource-eigenschappen in de implementatiegegevens van de cloudsjabloontaak en het IP-adres van de cloudmachine kunt vinden.

De gegevens van de implementatie van een VMware-cloudsjabloon bevatten bijvoorbeeld de cloudmachineresource en het IP-adres. In uw pijplijn kunt u de cloudmachine en het IP-adres gebruiken als variabele om een cloudsjabloontaak te binden aan een REST-taak.

De methode die u gebruikt om het IP-adres voor de cloudmachine te vinden is niet standaard, omdat de implementatie van de VMware-cloudsjabloon moet worden voltooid voordat de gegevens van de implementatie beschikbaar zijn. Vervolgens kunt u de resources van de implementatie van de VMware-cloudsjabloon gebruiken om uw pijplijntaken te binden.

 • De resource-eigenschappen die worden weergegeven in een cloudsjabloontaak in uw pijplijn, worden gedefinieerd in de VMware-cloudsjabloon in Cloud Assembly.
 • Mogelijk weet u niet wanneer een implementatie van die cloudsjabloon is voltooid.
 • Een cloudsjabloontaak in Code Stream kan alleen de uitvoereigenschappen van de VMware-cloudsjabloon weergeven nadat de implementatie is voltooid.

Dit voorbeeld is vooral nuttig als u een applicatie implementeert en verschillende API's aanroept. Als u bijvoorbeeld een cloudsjabloontaak gebruikt die een VMware-cloudsjabloon aanroept, waarvoor een WordPress-applicatie met een REST API wordt geïmplementeerd, kunt u het IP-adres van de geïmplementeerde machine vinden in de implementatiegegevens en de API gebruiken om deze te testen.

De cloudsjabloontaak ondersteunt u om een variabele binding te gebruiken door de gegevens van het automatisch aanvullen voor snel typen weer te geven. U beslist hoe u de variabele bindt.

In dit voorbeeld ziet u hoe u kunt:

 • Zoeken naar de implementatiegegevens en resource-eigenschappen voor uw cloudsjabloontaak in een pijplijn die is uitgevoerd en voltooid.
 • Zoeken naar het IP-adres van de cloudmachine in de sectie Resources van de implementatiegegevens.
 • Voeg een REST-taak toe die volgt op de cloudsjabloontaak in uw pijplijn.
 • Bind de cloudsjabloontaak aan de REST-taak door gebruik te maken van het IP-adres van de cloudmachine in de URL van de REST-taak.
 • Voer uw pijplijn uit en bekijk hoe de binding werkt van de cloudsjabloontaak tot de REST-taak.

Voorwaarden

 • Controleer of u beschikt over een werkende VMware-cloudsjabloon met versienummer.
 • Controleer of de implementatie van de VMware-cloudsjabloon is voltooid in Cloud Assembly.
 • Controleer of u een pijplijn hebt die een cloudsjabloontaak bevat die de VMware-cloudsjabloon gebruikt.
 • Controleer of uw pijplijn is uitgevoerd en is voltooid.

Procedure

 1. Zoek in uw pijplijn het IP-adres van de cloudmachine in de sectie Resources van de implementatiegegevens van uw cloudsjabloontaak.
  1. Klik op Acties > Uitvoeringen bekijken.
  2. In een pijplijnuitvoering die is voltooid, klikt u op de link naar de pijplijnuitvoering.
   De pijplijnuitvoering geeft de voltooiingsstatus weer en bevat een koppeling naar de pijplijnuitvoering.
  3. Klik onder de naam van de pijplijn op de link naar de taak.
   In de pijplijnuitvoering kunt u op de koppeling naar de taak klikken en de details bekijken.
  4. Zoek in de sectie Uitvoer naar de gegevens van de implementatie.
   In de details van de pijplijntaak worden in het uitvoergebied de details en een koppeling naar de implementatie weergegeven.
  5. Zoek in de sectie Resources van de implementatiegegevens naar de naam van de cloudmachine.
   U neemt de syntaxis voor de naam van de cloudmachine op in de URL van uw REST-taak.
  6. Als u de bindingsexpressie voor de uitvoereigenschap van de cloudsjabloontaak wilt vinden, klikt u op UITVOER-JSON WEERGEVEN, zoekt u de adreseigenschap en zoekt u naar het IP-adres van de cloudmachine.
   De bindingexpressie wordt weergegeven onder de eigenschap en het zoekpictogram in de JSON-uitvoer.
   Als u naar een expressie wilt zoeken, zoals een adres van een cloudmachine, kunt u de padzoekfunctie onderaan de taakdetails gebruiken.
   De adresresource-eigenschap toont het IP-adres van de cloudmachine. Bijvoorbeeld:
   "resources": {
   		"Cloud_Machine_1[0]": {
   			"name": "Cloud_Machine_1[0]",
   			"powerState": "ON",
   			"address": "10.108.79.51",
   			"resourceName": "Cloud_Machine_1-mcm187515-152919380820"
 2. Ga terug naar uw pijplijnmodel en voer de URL in uw REST-taak in.
  1. Klik op Acties > Pijplijn weergeven.
  2. Klik op de REST-taak.
  3. Voer $ in het gebied URL van REST-aanvraag in, selecteer de fase, taak, uitvoer, implementatiegegevens en voer resources in.
   De mogelijkheid om snel te typen met automatisch aanvullen, is beschikbaar tot het punt dat u resources moet invoeren.
  4. Voer de rest van de cloudmachineresource van de implementatiegegevens in als: {'Cloud_Machine_1[0]'].address}
   In de REST-taak kunt u de expressie voor het adres van de cloudmachine invoeren.
   Voor de cloudmachinevermelding moet u de notatie met vierkante haakjes gebruiken zoals hier wordt weergegeven.
  De volledige URL-indeling is: ${Stage0.Task0.output.deploymentDetails.resources{'Cloud_Machine_1[0]'].address}
 3. Voer uw pijplijn uit en bekijk hoe de REST-taak de cloudmachine en het IP-adres van de uitvoer van uw cloudsjabloontaak gebruikt als de URL die u wilt testen.

resultaten

Gefeliciteerd! U hebt de naam en het IP-adres van de cloudmachine gevonden in de implementatiegegevens en de JSON-uitvoer van een cloudsjabloontaak, en u hebt ze gebruikt om de uitvoer van uw cloudsjabloontaak te binden aan de URL-invoer van uw REST-taak in uw pijplijn.

Volgende stappen

Ga door met het verkennen van het gebruik van bindingsvariabelen van resources in de cloudsjabloontaak met andere taken in uw pijplijn.