Als ontwikkelaar wilt u uw code voortdurend integreren vanuit een GitHub- of GitLab Enterprise-opslagplaats. Wanneer uw ontwikkelaars hun code bijwerken en wijzigingen in de opslagplaats doorvoeren, kan Code Stream luisteren naar die wijzigingen en de pijplijn activeren.

De werkstroom van het inchecken van code tot een geïmplementeerde applicatie in een Kubernetes-cluster kan GitHub, Code Stream, Docker Hub, de trigger voor Git en Kubernetes gebruiken.

Als u wilt dat Code Stream uw pijplijn bij codewijzigingen activeert, gebruikt u de Git-trigger. Code Stream activeert vervolgens uw pijplijn elke keer dat u wijzigingen in uw code doorvoert.

De Code Stream-pijplijnwerkplek ondersteunt Docker en Kubernetes voor taken voor continue integratie en aangepaste taken.

Zie De pijplijnwerkplek configureren voor meer informatie over het configureren van de werkplek.

In het volgende stroomdiagram ziet u de werkstroom die u kunt kiezen als u een slimme pijplijnsjabloon gebruikt om uw pijplijn te maken of de pijplijn handmatig bouwt.

Figuur 1. Werkstroom die gebruikmaakt van een slimme pijplijnsjabloon of handmatig een pijplijn maakt
De werkstroom helpt u bij het bepalen van uw pad via het proces waarmee uw code continu wordt geïntegreerd, door gebruik te maken van een pijplijn voor continue integratie.

In het volgende voorbeeld wordt een Docker-werkplek gebruikt.

Om uw code te bouwen, gebruikt u een Docker-host. U gebruikt JUnit en JaCoCo als tools voor het testframework, die eenheidstests en codedekking uitvoeren, en u neemt deze in uw pijplijn op.

Vervolgens kunt u de slimme pijplijnsjabloon voor continue integratie gebruiken om een pijplijn voor continue integratie te maken die uw code bouwt, test en implementeert in het Kubernetes-cluster van uw projectteam op AWS. Als u de code-afhankelijkheidsartefacten wilt opslaan voor uw taak voor continue integratie, die tijd kan besparen bij het bouwen van code, kunt u een cache gebruiken.

In de pijplijntaak die uw code bouwt en test, kunt u verschillende stappen voor continue integratie opnemen. Deze stappen kunnen worden opgeslagen in dezelfde werkdirectory waar Code Stream de broncode kloont wanneer de pijplijn wordt geactiveerd.

Om uw code op het Kubernetes-cluster te implementeren, kunt u een Kubernetes-taak in uw pijplijn gebruiken. U moet vervolgens uw pijplijn inschakelen en uitvoeren. Vervolgens wijzigt u de code in de opslagplaats en bekijkt u de activering van de pijplijn. Om de trends in uw pijplijn te bewaken en te rapporteren nadat deze is uitgevoerd, gebruikt u de dashboards.

In het volgende voorbeeld gebruikt u de slimme pijplijnsjabloon voor continue integratie om een pijplijn voor continue integratie te maken die uw code continu integreert in uw pijplijn. In dit voorbeeld wordt een Docker-werkplek gebruikt.

U kunt ook handmatig de pijplijn maken en er fasen en taken aan toevoegen. Zie Een CICD-systeemeigen build plannen in Code Stream voordat u handmatig taken toevoegt voor meer informatie over het plannen van een continue integratie-build en het handmatig maken van de pijplijn.

Voorwaarden

Procedure

 1. Volg de vereisten.
 2. Als u de pijplijn wilt maken met behulp van de slimme pijplijnsjabloon, opent u de slimme pijplijnsjabloon voor continue integratie en vult u het formulier in.
  1. Klik op Pijplijnen > Nieuwe pijplijn > Slimme sjabloon > Continue integratie.
  2. Beantwoord de vragen in de sjabloon over uw opslagplaats voor de broncode, build-toolsets, publicatietool en de werkruimte voor de buildimage.
  3. Voeg Slack- of e-mailmeldingen voor uw team toe.
  4. Als u wilt dat de slimme pijplijnsjabloon de pijplijn maakt, klikt u op Maken.
  5. Als u verdere wijzigingen wilt aanbrengen in de pijplijn, klikt u op Bewerken, brengt u de wijzigingen aan en klikt u op Opslaan.
  6. Schakel de pijplijn in en voer deze uit.
 3. Als u de pijplijn handmatig wilt maken, voegt u fasen en taken toe aan het canvas en neemt u uw systeemeigen CI-buildinformatie op in de CI-taak.
  1. Klik op Pijplijnen > Nieuwe pijplijn > Leeg canvas.
  2. Klik op de fase en sleep vervolgens de verschillende CI-taken van het navigatiedeelvenster naar de fase.
  3. Als u de CI-taak wilt configureren, klikt u erop en klikt u op het tabblad Taak.
  4. Voeg de stappen toe die uw code continu integreren.
  5. Voeg de paden toe aan de afhankelijkheidsartefacten.
  6. Voeg de exportlocatie toe.
  7. Voeg de tools voor het testframework toe die u gaat gebruiken.
  8. Voeg de Docker-host en buildimage toe.
  9. Voeg het containerregister, de werkdirectory en de cache toe.
  10. Sla de pijplijn op en schakel deze vervolgens in.
 4. Wijzig de code in uw GitHub- of GitLab-opslagplaats.
  De Git-trigger activeert uw pijplijn die met de uitvoering begint.
 5. Als u wilt controleren of de codewijziging de pijplijn heeft geactiveerd, klikt u op Triggers > Git > Activiteit.
 6. Als u de uitvoering van uw pijplijn wilt bekijken, klikt u op Uitvoeringen en controleert u of de stappen uw buildimage hebben gemaakt en geëxporteerd.
  De pijplijnuitvoering geeft het pad weer van de bewaarde artefacten en de waarde van de geëxporteerde image.
 7. Als u het pijplijndashboard wilt bewaken zodat u KPI's en trends kunt volgen, klikt u op Dashboards > Pijplijndashboards.

resultaten

Gefeliciteerd! U hebt een pijplijn gemaakt die uw code van een GitHub- of GitLab-opslagplaats continu integreert in uw pijplijn en uw buildimage implementeert.

Volgende stappen

Zie Meer resources voor Code Stream-beheerders en -ontwikkelaars voor meer informatie.