Meldingen zijn manieren om met uw teams te communiceren en hen de status van uw pijplijnen in Code Stream te laten weten.

Om meldingen te verzenden wanneer een pijplijn wordt uitgevoerd, kunt u Code Stream-meldingen configureren op basis van de status van de volledige pijplijn, fase of taak.

 • Een e-mailmelding stuurt een e-mail bij:
  • Voltooiing, wachten, mislukking, annulering of starten van pijplijn.
  • Voltooiing, mislukken of starten van fase.
  • Voltooiing, wachten, mislukken of starten van taak.
 • Een ticketmelding maakt een ticket en wijst dit toe aan een teamlid wanneer:
  • Pijplijn is mislukt of voltooid.
  • Fase mislukt.
  • Taak mislukt.
 • Een webhook-melding stuurt een aanvraag naar een andere applicatie bij:
  • Mislukking, voltooiing, wachten, annulering of starten van pijplijn.
  • Mislukking, voltooiing of start van fase.
  • Mislukking, voltooiing, wachten of starten van taak.
U kunt bijvoorbeeld een e-mailmelding voor een gebruikersbewerkingstaak configureren om goedkeuring te verkrijgen op een specifiek punt in uw pijplijn. Wanneer de pijplijn wordt uitgevoerd, verzendt deze taak een e-mail naar de persoon die de taak moet goedkeuren. Als voor de taak Gebruikersbewerking de time-out voor de verlooptijd is ingesteld op dagen, uren of minuten, moet de vereiste gebruiker de pijplijn goedkeuren voordat de taak verloopt. Anders mislukt de pijplijn zoals verwacht.

Als u een Jira-ticket wilt maken wanneer een pijplijntaak mislukt, kunt u een melding configureren. Of, als u een aanvraag naar een Slack-kanaal verzendt over de status van een pijplijn op basis van de pijplijngebeurtenis, kunt u een webhookmelding configureren.

U kunt variabelen in alle typen meldingen gebruiken. U kunt bijvoorbeeld ${var} in de URL van een webhook-melding gebruiken.

Voorwaarden

 • Verifieer dat een of meerdere pijplijnen zijn gemaakt. Zie de toepassingsvoorbeelden in Tutorials voor het gebruik van Code Stream.
 • Controleer of u toegang hebt tot een werkende e-mailserver om e-mailmeldingen te verzenden. Neem contact op met uw beheerder voor hulp.
 • Om tickets te maken, zoals een Jira-ticket, bevestigt u dat het eindpunt bestaat. Zie Wat zijn eindpunten in Code Stream?.
 • Als u een melding wilt verzenden op basis van een integratie, maakt u een webhook-melding. Vervolgens bevestigt u dat de webhook is toegevoegd en werkt. U kunt meldingen gebruiken met applicaties zoals Slack, GitHub of GitLab.

Procedure

 1. Open een pijplijn.
 2. Om een melding te maken voor de algehele pijplijnstatus of de status van een fase of taak:
  Een melding maken voor: Wat u doet:
  Pijplijnstatus Klik op een leeg gebied op het pijplijncanvas.
  Status van een fase Klik op een leeg gebied in een fase van de pijplijn.
  Status van een taak Klik op een taak in een fase van de pijplijn.
 3. Klik op het tabbladMeldingen.
 4. Klik op Toevoegen, selecteer het type melding en configureer de meldingsdetails.
 5. Om een Slack-melding te maken wanneer een pijplijn slaagt, maakt u een webhook-melding.
  1. Selecteer Webhook.
  2. Voer de informatie in om de Slack-melding te configureren.
  3. Klik op Opslaan.
  4. Wanneer de pijplijn wordt uitgevoerd, ontvangt het Slack-kanaal de melding van de pijplijnstatus. Gebruikers kunnen bijvoorbeeld het volgende zien op het Slack-kanaal:
   Codestream APP [12:01 AM]
   Tested by User1 - Staging Pipeline 'User1-Pipeline', Pipeline ID 'e9b5884d809ce2755728177f70f8a' succeeded
 6. Als u een JIRA-ticket wilt maken, configureert u de ticketgegevens.
  1. Selecteer Ticket.
  2. Voer de informatie in om de Jira-melding te configureren.
  3. Klik op Opslaan.
   Wanneer u Jira-ticketmeldingen configureert voor mislukte pijplijnen, neemt u het Jira-project, probleemtype, toegewezen persoon en samenvatting op.

resultaten

Gefeliciteerd! U heeft geleerd dat u verschillende typen meldingen in verschillende gebieden van uw pijplijn in Code Stream kunt maken.

Volgende stappen

Zie Hoe maak ik een JIRA-ticket in Code Stream wanneer een pijplijntaak mislukt? voor een gedetailleerd voorbeeld van hoe u een melding kunt maken.