Als een aangewezen goedkeurder voor implementatie- of dag 2-actie-aanvragen in Service Broker of Cloud Assembly hebt u de taak om aanvragen goed te keuren. Als u een aangewezen goedkeurder in het beleid bent, hebt u een e-mailmelding ontvangen over een implementatieaanvraag die iemand heeft gemaakt. Als u een gebruiker bent met de aangepaste rol Goedkeuringen beheren die goedkeuringsaanvragen controleert en beantwoordt, ontvangt u geen melding. In beide scenario's kunt u deze procedure gebruiken om te begrijpen hoe moet worden gereageerd op goedkeuringsaanvragen.

Voor sommige beleidsregels is mogelijk alleen uw goedkeuring vereist, terwijl andere meerdere mensen verplichten een aanvraag goed te keuren.

Als het beleid waarop u reageert meerdere goedkeurders heeft, maar slechts één goedkeurder nodig heeft, ziet u mogelijk een reeds goedgekeurde aanvraag op de pagina Goedkeuringen. U hoeft geen verdere actie uit te voeren.

Als u veel aanvragen beheert, kunt u het aantal goedkeuringsaanvragen beperken met behulp van de filteroptie. In plaats van alle aanvragen kunt u bijvoorbeeld het filter In behandeling voor mij gebruiken om alleen goedkeuringsaanvragen te zien op alle niveaus waarop u een toegewezen goedkeurder bent.

Voorwaarden

Procedure

 1. Als u een toegewezen goedkeurder bent, ontvangt u een e-mail met de naam van de gebruiker die de aanvraag heeft ingediend, het catalogusitem en een link naar de aanvraag op het pagina Goedkeuringen in Service Broker.
  Als u iemand bent die goedkeuringen beheert, kunt u de pagina Goedkeuringen openen en doorgaan met de volgende stappen.
 2. Zoek de goedkeuringskaart voor de melding.
 3. Controleer de implementatiedetails en de goedkeuringsdetails, en keur deze aanvraag goed of af.
  Vereiste goedkeuringen worden gegroepeerd in opeenvolgende niveaus. Als u bijvoorbeeld een toegewezen goedkeurder bent voor implementatieaanvragen waarop beleid op niveau 1 en niveau 4 van toepassing is, worden op de pagina Goedkeuringsdetails de vereiste goedkeuringen van het beleid op niveau 1 weergegeven, gegroepeerd onder de categorie Niveau 1 en de beleidsregels op niveau 4, gegroepeerd onder de categorie Niveau 2.
  Als u een gebruiker met beheerdersrechten bent, heeft u de volgende opties.
  • Volledige aanvraag goedkeuren. U keurt de aanvraag goed op alle niveaus waar u een toegewezen goedkeurder bent. Er zijn geen andere goedkeuringen vereist om de aanvraag te laten goedkeuren.
  • Huidig niveau goedkeuren. U keurt de aanvraag goed op alle niveaus waar u een toegewezen goedkeurder bent. De aanvraag wordt naar het volgende niveau geleid waarvoor goedkeuring in behandeling is.
  • Goedkeuren als toegewezen goedkeurder. U keurt de aanvraag goed op alle niveaus waar u een toegewezen goedkeurder bent. Als er andere goedkeurders zijn die niet hebben gereageerd, blijft de aanvraag in behandeling en wordt deze niet naar het volgende niveau geleid totdat anderen de aanvraag goedkeuren.
  Als u de aanvraag weigert, moet u een reden opgeven die is opgenomen in het e-mailbericht dat naar de aanvrager is verzonden.
 4. Het systeem stuurt een e-mail naar de aanvrager om aan te geven dat de aanvraag is goedgekeurd of geweigerd.