Door op beleid gebaseerde leases te gebruiken, verkleint u de noodzaak om resources handmatig terug te winnen. U definieert leasebeleidsregels zodat u kunt bepalen hoe lang een implementatie beschikbaar is voor uw gebruikers. De scenario's voor leasebeleid in deze procedure bieden een beginpunt voor het leren over en het implementeren van beleidsregels voor uw organisatie.

Als er geen leasebeleidsregels zijn gedefinieerd, vervallen uw implementaties nooit. Als u de resources wilt terugwinnen, moet u de implementaties handmatig vernietigen.

Wanneer wordt een leasebeleid van kracht?

 • Als het beleidsbereik Organisatie is, worden alle implementaties in uw organisatie beheerd op basis van gedefinieerde beleidsregels.
 • Als het beleidsbereik een project is, worden de implementaties die aan dat project zijn gekoppeld, beheerd op basis van de gedefinieerde lease. Dit is niet van invloed op andere projecten.

Leasebeleidsregels worden toegepast:

 • Wanneer u een leasebeleid maakt of bijwerkt. Nadat leasebeleidsregels zijn toegepast, evalueren ze continu de implementaties op de achtergrond om ervoor te zorgen dat ze in overeenstemming zijn met de gedefinieerde leases.
 • Vraag een catalogusitem aan in Service Broker of een cloudsjabloon in Cloud Assembly. De waarden voor maximale lease en maximale totale lease gaan in werking bij het maken van de implementatie.
 • Wanneer u workloads of resources in Cloud Assembly introduceert, zodat u deze kunt beheren met Service Broker, Cloud Assembly of Code Stream.

In dit scenario zijn er drie beleidsdefinities die illustreren hoe u beleidsregels kunt bouwen en wat de resultaten hiervan zijn wanneer ze worden afgedwongen. Het laatste beleid wordt niet afgedwongen, maar de redenen worden weergegeven in de scenarioresultaten.

Wanneer u het scenario van leasebeleidsregels controleert, moet u ook leasespecifieke opties configureren. De volgende beschrijvingen geven een korte samenvatting. Raadpleeg de wegwijzerhulp voor meer informatie.

 • Maximale lease (dagen). Het aantal dagen dat de implementatieresources actief zijn zonder te worden vernieuwd. Als ze niet worden vernieuwd, vervalt de lease en wordt de implementatie vernietigd. Als een respijtperiode is opgegeven, kan de gebruiker de lease met maximaal hetzelfde aantal dagen verlengen dat de lease actief is geweest.
 • Maximale totale lease (dagen). Het gecombineerde totale aantal dagen dat de implementatie actief kan zijn, inclusief vernieuwingen van de lease. Elke verlenging mag de maximale lease niet overschrijden en de cumulatieve vernieuwingswaarde mag de maximale totale lease niet overschrijden. Nadat de totale lease is bereikt, wordt de implementatie vernietigd en worden de resources in die implementatie vrijgemaakt.
 • Respijtperiode (dagen). Het aantal dagen dat de gebruiker heeft om een verlopen lease te verlengen voordat de implementatie wordt vernietigd. De respijtperiode is niet opgenomen in het totale aantal leasedagen. Als u geen respijtperiode definieert, is deze standaard ingesteld op 1 dag.

Procedure

 1. Selecteer Inhoud en beleidsregels > Beleidsregels > Definities > Nieuw beleid > Leasebeleid.
 2. Configureer leasebeleid 1.
  Als beheerder wilt u kosten beheren door de startleasetijd voor alle implementaties te beperken tot 30 dagen, met de optie om de lease te vernieuwen voor in totaal 90 dagen.
  1. Definieer wanneer het beleid geldig is.
   Instelling Voorbeeldwaarde
   Scope Organisatie

   Dit beleid wordt toegepast op iedereen binnen uw organisatie.

   Criteria Geen
   Afdwingingstype Zacht

   Dit afdwingingstype stelt u in staat om andere beleidsregels voor deze lease te maken die dit beleid overschrijven.

  2. Definieer de lease.
   Instelling Voorbeeldwaarde
   Maximale lease (dagen) 30
   Maximale totale lease (dagen) 90
   Respijtperiode (dagen) 10
  In dit scenario wordt de implementatie na 30 dagen afgesloten en wordt een e-mail naar de gebruiker verzonden. Tijdens de respijtperiode verlengt de gebruiker de lease met 30 dagen. Wanneer de lease opnieuw verloopt, verlengt de gebruiker deze opnieuw met 30 dagen. Na het einde van de derde verlenging bereikt de lease de maximale totale leaseperiode van 90 actieve dagen en kan de gebruiker deze niet meer verlengen. De implementatie wordt 10 dagen later afgesloten en vernietigd.
 3. Configureer leasebeleid 2.
  Als beheerder wilt u kosten beheersen door de leaseduur van een dure sjabloon tot twee weken te beperken. In dit voorbeeld is Multi-tier 5 machine with LB de naam van de sjabloon.
  1. Definieer wanneer het beleid geldig is.
   Instelling Voorbeeldwaarde
   Scope Project MT5

   Dit beleid wordt toegepast op implementaties die aan dit project zijn gekoppeld.

   Criteria
   Cloud Template equals Multi-tier 5 machine with LB

   Op basis van deze criteria-expressie worden alleen implementaties voor de referentiesjabloon beschouwd voor de uitvoering van beleid.

   Afdwingingstype Zacht

   Deze zachte afdwinging overschrijft nog steeds het organisatiebeleid van 90 dagen in beleid 1 omdat de waarden meer betekenis hebben op projectniveau.

  2. Definieer het leasebeleid.
   Instelling Voorbeeldwaarde
   Maximale lease (dagen) 14
   Maximale totale lease (dagen) 28
   Respijtperiode (dagen) 3
  In dit scenario worden beide beleidsregels toegepast, maar beleid 2 heeft voorrang op beleid 1 omdat het specifieker is. Indien toegepast, wordt de implementatie na 14 dagen afgesloten. Als de gebruiker de lease niet verlengt, wordt deze drie dagen later vernietigd. Als de gebruiker de lease nog eens 14 dagen verlengt, wordt de implementatie aan het einde van de tweede verlenging afgesloten en wordt deze drie dagen later vernietigd.
 4. Controleer de configuratie van leasebeleid 3.
  Als projectmanager weet u dat een van uw ontwikkelaars aan een complexe applicatie werkt. De ontwikkelaar vereist de Multi-tier 5 Machines with LB-sjabloon en een andere sjabloon, Distributed Database Across Clouds, maar voor een langere lease dan gedefinieerd in beleid 2.

  Tenzij u begrijpt hoe de beleidsregels worden verwerkt op basis van hoe deze worden gedefinieerd, kunnen er onverwachte resultaten optreden. Beleid 3 is een voorbeeld van de invloed van verwerking en voorrang op het resultaat.

  In de vorm waarin dit beleid is opgegeven, zal het niet worden afgedwongen. In dit voorbeeld kunt u zien hoe leases worden toegepast en afgedwongen wanneer er meer dan één van toepassing is.

  1. Definieer wanneer het beleid geldig is.
   Instelling Voorbeeldwaarde
   Scope Project MT5

   Dit beleid wordt toegepast op implementaties in dit project.

   Criteria
   (Cloud Template equals Multi-tier five machine with LB 
   OR 
   Catalog Item equals Distributed Database Across Clouds) 
     AND 
     Created By equals jan@mycompany.com

   U gebruikt Catalogusitem omdat dit een niet-Cloud Assembly-sjabloon is.

   Afdwingingstype Zacht

   Deze zachte afdwinging overschrijft nog steeds het organisatiebeleid van 90 dagen in beleid 1 omdat de waarden meer betekenis hebben op projectniveau.

  2. Definieer het leasebeleid.
   Instelling Voorbeeldwaarde
   Maximale lease (dagen) 21
   Maximale totale lease (dagen) 50
   Respijtperiode (dagen) 3

   In dit scenario wordt leasebeleid 2 toegepast, niet leasebeleid 3.

   • Lease 3 heeft een leasetijd die kleiner is dan of gelijk is aan 21 dagen, en het beleid wordt toegepast. Lease 2 heeft een leasetijd die kleiner is dan of gelijk is aan 14 dagen, en het beleid wordt toegepast.
   • Lease 2 is van toepassing en overtreedt het beleid van lease 3 niet. Maar lease 2 is meer beperkend, dus heeft deze een hogere prioriteit. Leasebeleid 2 is meer beperkend omdat het voor een kortere tijdsperiode geldt.
   • Wanneer beide leasedefinities waar en van toepassing zijn, wordt het strengere beleid afgedwongen.
 5. Om het onverwachte gedrag in leasebeleid 3 te verhelpen, kunt u een van de volgende oplossingen implementeren.
  • Om ervoor te zorgen dat u Jan het benodigde beleid kunt geven, wijzigt u het afdwingingstype in Hard.
  • U kunt ook een nieuw project met toegang tot dezelfde resources maken en vervolgens leasebeleid 3 voor dat project maken. Terwijl deze oplossing het werkende beleid isoleert, moet u een parallel project handhaven. De inspanning die nodig is voor het instellen en handhaven van de inhoudsbronnen, het delen van inhoud, enzovoort, is tijdrovend en onderhevig aan fouten.

Volgende stappen