Als gebruiker van Service Broker of Cloud Assembly hebt u een e-mailmelding ontvangen over een implementatieaanvraag die u hebt gemaakt. U kunt deze procedure gebruiken om inzicht te krijgen in de werkstroom voor goedkeuringsbeleid die aan uw aanvraag is gerelateerd.

In deze informatie wordt ervan uitgegaan dat u een e-mailbericht hebt ontvangen over de goedkeuring, of dat u hebt gemerkt dat uw implementatie niet is gevorderd.

U ontvangt een e-mail met de naam van uw implementatie en de naam van de eerste goedkeurder in de lijst. Het bericht bevat een link naar de implementatiedetails waar u de goedkeuringen in de implementatiedetails kunt volgen.

Als u een e-mail hebt ontvangen over de aanvraag die in behandeling is, ziet u de naam van uw implementatie en de naam van de eerste goedkeurder in de lijst. Het bericht bevat een link naar de implementatiedetails waar u de goedkeuringen in de implementatiedetails kunt volgen.

Voorwaarden

Procedure

 1. Selecteer Resources > Implementaties.
 2. U hebt een implementatie of een actie voor dag 2 aangevraagd voor een bestaande implementatie, maar u ziet nu een bericht op uw implementatiekaart.
  Op uw kaart wordt bijvoorbeeld Create - Approval Pending met de namen van de goedkeurders weergegeven.
  Uw aanvraag heeft een of meer goedkeuringsbeleidsregels geactiveerd.
 3. Voor informatie die u helpt bij het volgen van de voortgang van uw aanvraag, klikt u op de implementatienaam en klikt u vervolgens op het tabblad Details.
  Wanneer de implementatie voor het eerst op goedkeuring wacht, ziet u alleen APPROVAL_IN_PROGRESS. Na enkele minuten wordt de lijst met namen van goedkeurders toegevoegd in de kolom Details. Als voor de aanvraag meerdere goedkeurders zijn vereist, wordt de lijst met goedkeurders bijgewerkt wanneer een goedkeurder reageert. Na elke update blijven alleen de namen van de resterende goedkeurders behouden.
 4. Wanneer uw aanvraag is goedgekeurd of geweigerd, ontvangt u een ander e-mailbericht dat overeenkomt met het resultaat.
  Als de aanvraag wordt geweigerd, wordt op het tabblad Geschiedenis met implementatiedetails 'REQUEST_FAILED' weergegeven. De kolom met details bevat de naam van de goedkeurder en de reden voor het weigeren van de aanvraag.