Tabel 1. Hostnamen voor kleine implementatie
Onderdeel Hostnaam
vRealize Lifecycle Manager-appliance vrlcm.sm.local
VMware Identity Manager-appliance vidm.sm.local
vRealize Automation-appliance vra.sm.local
Tabel 2. Certificaten
Serverrol Algemene naam of alternatieve naam voor onderwerp
VMware Identity Manager Algemene naam met de hostnaam vidm.sm.local
vRealize Lifecycle Manager Algemene naam met de hostnaam vrlcm.sm.local
vRealize Automation Algemene naam met de hostnaam vra.sm.local