XaaS-blueprints worden naar twee verschillende typen VMware Cloud Templates gemigreerd, afhankelijk van hun gegevens.

Voordat u een XaaS-blueprint kunt migreren, moet de gekoppelde werkstroom eerst naar 8 worden gemigreerd. vRealize Automation 8 ondersteunt:
  • Aanvraagformulier (catalogusitemsgegevens en ingediende aanvraaggegevens worden niet ondersteund)
  • Zoekveld op aanvraagformulier
  • Structuurveld op aanvraagformulier
  • Voorwaardelijke standaardwaarden ondersteunen slechts één voorwaarde. Als voorwaarden zijn genest, worden de voorwaarden tijdens de migratie genegeerd.
  • De beperkingswaarden voor alleen-lezen, zichtbaar, minimumlengte en maximumlengte worden alleen ondersteund voor constante waarden.
  • De zichtbaarheid van het veld kan zowel voorwaardelijk als extern worden ingesteld met behulp van de formulierontwerper.

vRealize Automation 8 omvat of ondersteunt niet langer de functionaliteit Beschikbaar maken als onderdeel in het ontwerpcanvas.

Als de bijbehorende werkstroom niet compatibel is met vRealize Automation 8, slaat u de XaaS-blueprint op als concept, voor de migratie, om de migratiebeoordeling en migratie verder te zetten zonder de blueprint.

XaaS-blueprints zonder gedefinieerde inrichtingsresource

vRealize Automation 7 XaaS-blueprints zonder gedefinieerde inrichtingsresource worden naar vRealize Automation 8 gemigreerd als XaaS-cloudsjablonen met de bijbehorende werkstroom en oorspronkelijke aanvraagformuliervelden. Mogelijk moet u de volgorde van de velden wijzigen, omdat de volgorde van de velden niet behouden blijft na migratie.

XaaS-blueprints met een gedefinieerde inrichtingsresource

vRealize Automation 7 XaaS-blueprints met gedefinieerde inrichtingsresource worden naar vRealize Automation 8 gemigreerd als VMware Cloud Templates met de bijbehorende werkstroom en het oorspronkelijke aanvraagformulier. Ze worden niet langer aangeboden als XaaS-blueprint. vRealize Automation 8 vereist deze XaaS-blueprints om een toegewezen updatewerkstroom en vernietigingswerkstroom te hebben. Als de XaaS-blueprint er geen bevat, wijst vRealize Automation 8 een dummy-id toe aan deze werkstroomvelden. U moet de dummy-id vervangen en een update- en vernietigingswerkstroom toewijzen na de migratie.
Opmerking: De schaalbare functionaliteit van de levenscyclus van een onderdeel wordt niet ondersteund in vRealize Automation 8 en wordt gemarkeerd tijdens de migratiebeoordeling.