Indien nodig kunt u gemigreerde items terugdraaien met de migratieassistent.

De migratieassistent heeft een terugdraaifunctie waarmee u gemigreerde items uit uw vRealize Automation 8-omgeving kunt verwijderen. Als het gemigreerde item na migratie is gewijzigd in vRealize Automation 8 en vervolgens weer is teruggedraaid, worden alle bewerkingen na migratie verwijderd. Als u een bedrijfsgroep terugdraait die een gedeelde cloudsjabloon bevat, wordt de eigendom van de cloudsjabloon overgedragen aan het resterende gemigreerde project dat aan de cloudsjabloon is gekoppeld.

Opmerking: Cloudzonetags en aangepaste formulieren blijven behouden nadat een terugdraaibewerking is uitgevoerd. Bedrijfsgroepen kunnen niet worden teruggedraaid als er actieve implementaties zijn gekoppeld aan een project.

Gemigreerde items terugdraaien:

  1. Ga naar de migratieassistentservice.
  2. Selecteer het gemigreerde item op de pagina Infrastructuur of Abonnement.
    Opmerking: U kunt alleen gemigreerde bedrijfsgroepen en abonnementen terugdraaien.
  3. Klik op Terugdraaien.