Nadat u een migratiebeoordeling hebt uitgevoerd, gebruikt u de migratieassistenttool om uw bronomgeving te migreren naar vRealize Automation 8.

Met de vRealize Automation 8-migratieassistent kunt u uw bronomgeving stapsgewijs migreren zonder uitvaltijd of met een gepland onderhoudsvenster. Dit biedt meer aanpassing en controle over welke infrastructuur-, abonnements- en implementatieonderdelen worden gemigreerd naar vRealize Automation 8. De vRealize Automation-migratieassistent migreert alleen gebruikte of gepubliceerde inhoud. De migratieassistent migreert geen uitgeschakelde of conceptinhoud. Voordat u kunt migreren, moet u een migratiebeoordeling uitvoeren voor uw bronomgeving. Deze beoordeling bepaalt de migratiegereedheid van de onderdelen van uw bronomgeving. Nadat u een migratiebeoordeling hebt uitgevoerd, worden de resultaten weergegeven op de pagina Beoordeling > Infrastructuur per tenant. Alle beoordeelde items worden weergegeven met hun status:

  • Klaar - Gereed voor migratie. Er is geen actie nodig voor migratiegereedheid.
  • Gereed met waarschuwingen - Gereed, maar moet worden gecontroleerd. Herstel eventuele problemen die van invloed kunnen zijn op de migratie.
  • Niet gereed - Niet gereed voor migratie. Bekijk de details van het item in uw bronomgeving en corrigeer de gebieden die uw aandacht vereisen.
  • Evalueren - Wordt nog steeds beoordeeld op migratiegereedheid.
  • Beoordeling mislukt - De beoordeling is mislukt. Controleer of vRealize Orchestrator en vRealize Automation toegankelijk zijn en probeer de beoordeling opnieuw uit te voeren.

Als u wilt migreren, selecteert u de items die u wilt migreren en klikt u op Migreren. De status wordt bijgewerkt naar:

  • Migreren - Item wordt gemigreerd.
  • Gemigreerd - Migratie is voltooid en geslaagd. U kunt het gemigreerde item in uw vRealize Automation 8-omgeving weergeven en gebruiken.
  • Mislukt - De migratie is mislukt. Controleer het item in uw bronomgeving, wijzig het indien nodig en probeer de migratie opnieuw uit te voeren.
  • Uitgesloten - Bedrijfsgroep, abonnement of implementatie die de status Niet gereed had, is gemigreerd, maar de niet-klare items zijn niet gemigreerd en worden als uitgesloten weergegeven.

Als het onderdeel dat u migreert, afhankelijkheden heeft die niet eerst zijn gemigreerd, mislukt de migratie. Als u bijvoorbeeld een abonnement wilt migreren dat infrastructuurcriteria heeft, moet u eerst het infrastructuuronderdeel migreren.

Opmerking: Nadat u een implementatie hebt gemigreerd, is de migratie van de bijbehorende bedrijfsgroep voltooid.

Na de migratie blijft uw vRealize Automation 7-broninhoud ongewijzigd.

Stapsgewijze migratie

Met de vRealize Automation 8-migratieassistent kunt u uw bronomgeving stapsgewijs migreren in plaats van de volledige migratie in één keer uit te voeren met de optie voor migreren met opnieuw beoordelen. Met de optie voor migreren met opnieuw beoordelen wordt uw bronomgeving opnieuw beoordeeld en worden eventuele wijzigingen naar de doelomgeving gemigreerd. Als u bijvoorbeeld een bedrijfsgroep met 5 blueprints migreert en vervolgens nog 5 andere in uw bronomgeving maakt of publiceert, kunt u de nieuwe 5 blueprints naar dezelfde bedrijfsgroep migreren. Alleen de inhoud van de nieuwe bronomgeving wordt gemigreerd. Wijzigingen in de gemigreerde broninhoud worden niet gemigreerd.