In de vRealize Automation 8-migratieassistenttool gelden deze abonnementsbeperkingen.

Opmerking: U moet eerst vRealize Orchestrator migreren voordat u vRealize Automation-abonnementen kunt migreren.

vRealize Automation 8 beëindigt ook het verwerken van abonnementen niet langer als een werkstroom mislukt. Als een werkstroom mislukt, wordt de migratie voortgezet en wordt een fout gemeld die aangeeft dat deze niet wordt ondersteund.

vRealize Automation 8 biedt geen ondersteuning voor deze abonnementen:

  • Bedrijfsgroepconfiguratie
  • Eindpuntactie
  • Testverbinding van infrastructuureindpunt
  • Voltooiing IPAM IP-levenscyclusgebeurtenissen
  • Levenscyclus machine
  • Configuratie van Orchestration-server
  • Configuratie van Orchestration-server (XaaS)
  • Na goedkeuring
  • Voor goedkeuring
  • Voltooiingsgebeurtenis voor terugwinning van resource