De migratie naar vRealize Automation 8 kan om verschillende redenen mislukken. Als uw migratie mislukt, voert u de volgende stappen voor probleemoplossing uit.

Tabel 1. Problemen met uw mislukte migratie oplossen
Type migratie Reden Oplossing
Migratie van cloudaccounts De migratie van uw cloudaccount kan mislukken vanwege een time-out bij de migratie. Voer de migratie van cloudaccounts opnieuw uit.
Migratie van blueprints mislukt voor blueprints met NSX-onderdelen. Wanneer een van de eindpunten tijdens de bulkmigratie niet kan worden gemigreerd voor de bedrijfsgroep en dezelfde bedrijfsgroep NSX-onderdelen bevat, kan de NSX-koppeling mislukken. Blueprints met beveiligingsgroepen kunnen bijvoorbeeld mogelijk niet worden gemigreerd, omdat de migratieassistentservice het gekoppelde NSX-cloudaccount niet kan vinden. Voeg de NSX-koppeling handmatig toe aan vCenters in vRealize Automation 8 en probeer de migratie opnieuw uit te voeren.
De abonnementsmigratie is mislukt Sommige abonnementen zijn afhankelijk van velden zoals deploymentId en blueprintId. Als de infrastructuuronderdelen niet eerst zijn gemigreerd, mislukt de abonnementsmigratie. Migreer infrastructuuronderdelen en probeer vervolgens de abonnementsmigratie opnieuw uit te voeren.
Migratie van XaaS-blueprint of aangepaste resource is mislukt Als de onderliggende werkstromen niet zijn gemigreerd of niet worden ondersteund in vRealize Automation 8, mislukt de migratie van de XaaS-blueprint of aangepaste resource. Migreer onderliggende werkstromen en probeer vervolgens de migratie van de XaaS-blueprint of aangepaste resource opnieuw uit te voeren. Als de werkstroom niet wordt ondersteund, kan de blueprint/resource niet worden gemigreerd.