vRealize Automation 8 bevat deze overwegingen voor rechten.

Bij de migratie van vRealize Automation 7.x naar 8.8 of hoger worden rechten gemigreerd naar het beleidstype Inhoud delen door alle gekoppelde catalogusitems toe te voegen als individuele items in plaats van als inhoudsbron.

Als uw broninstantie bestaande rechten bevat met items die zijn toegevoegd als service waarvoor rechten zijn toegekend, identificeert de migratieassistent alle catalogusitems die tot de service behoren en maakt de migratieassistent een beleid voor het delen van inhoud voor elk recht door deze als afzonderlijke items toe te voegen.