vRealize Automation 8 bevat deze beperkingen voor de cloudzone.

  • Netwerk- en opslagtoewijzing volgt niet de normale berekeningsselectiehiërarchie en kan mislukken met fouten wanneer gedeelde resources bestaan in bedrijfsgroepen. In het geval van dit type blueprint mislukt de inrichting omdat vRealize Automation 8 geen algemene resourceplaatsing kan vinden. Om dit te voorkomen, voegt u een beperkingstag toe aan het netwerk en richt u vervolgens de machine in.