De vRealize Automation 8-migratieassistent heeft deze gebruikersbeperkingen.

Gebruikers en groepen

  • Als uw bronomgeving van 7.x bedrijfsgroepen bevat die gebruikers of groepen bevatten die speciale tekens gebruiken (bijvoorbeeld: #, !, spaties, &, enz.), mislukt de migratiebeoordeling voor alle bedrijfsgroepen voor die tenant. U moet de gebruikers of gebruikersgroepen uit de bedrijfsgroep in uw bronomgevingsbedrijfsgroepen verwijderen en de migratiebeoordeling opnieuw uitvoeren. Vervolgens moet u de gebruiker handmatig toevoegen in vRealize Automation 8.
  • Als uw bronomgeving van 7.x bedrijfsgroepen bevat die 'lokale gebruikers, aangepaste groepen of alle gebruikers' bevatten, worden ze overgeslagen en niet gemigreerd. Na het migreren van bedrijfsgroepen moet u deze gebruikers en groepen in vRealize Automation 8 handmatig toevoegen.
  • Controleer of de verwachte groepen en gebruikers voor het gemigreerde project aanwezig zijn. Als ze niet aanwezig zijn, moet u de gebruikers en groepen toevoegen voordat u doorgaat met de implementatiemigratie.