Gebruikers worden gemigreerd van vRealize Automation 7 naar vRealize Automation 8 als tekenreeksen.

vRealize Automation 8 voert geen gebruikersvalidatie uit op gemigreerde gebruikers. Om ervoor te zorgen dat uw gebruikers werken, is het raadzaam om eerst gebruikers te maken in vRealize Automation 8 en vervolgens uw bronomgeving te migreren.

Op regels gebaseerde objectrechten

In vRealize Automation 7 werden aan gebruikers objectrechten toegekend per gebruikersaccount. In vRealize Automation 8 zijn objectrechten gebaseerd op regels per gebruikersrol. Dit betekent dat alle gebruikers met dezelfde rol dezelfde objectrechten hebben. Bijvoorbeeld: twee gebruikers met dezelfde gebruikersrol die aan dezelfde bedrijfsgroep is toegewezen, hebben dezelfde rechten voor alle projectitems.

Objectrechten beheren:

  1. Maak een nieuw project.
  2. Wijs de gewenste gebruiker toe aan het project.
  3. Wijs gekoppelde objecten met rechten toe aan het project.
Opmerking: U kunt geen implementaties tussen projecten delen.