In de vRealize Automation 8-migratieassistenttool gelden deze beperkingen voor eindpunten.

  • Na het uitvoeren van een migratiebeoordeling is de vRO Azure-eindpuntconfiguratie op het tabblad Configuratie ingevuld. Voordat u een migratie uitvoert, moet u de sleutel handmatig invoeren door de configuratie te bewerken. Als u probeert te migreren zonder de sleutel van het eindpunt op te geven, mislukt de migratie.

    Opmerking: Als het vRO Azure-eindpunt niet is vastgelegd tijdens de migratiebeoordeling, moet u de beoordeling opnieuw uitvoeren en ervoor zorgen dat het eindpunt is vastgelegd voor de bedrijfsgroep.
  • Voor IPAM-eindpunten van derden ondersteunt vRealize Automation 8 alleen Infoblox. Alle andere IPAMS van derden moeten de vRealize Automation 8 IPAM SDK gebruiken.
  • Om te worden beoordeeld en gemigreerd, moeten eindpunten ten minste één actieve reservering bevatten.
  • In vRealize Automation 7 zijn materiaalgroepen gemaakt om op te geven welke regio's/computerbronnen van een bepaald eindpunt kunnen worden beheerd door vRealize Automation (bijvoorbeeld de regio's/computerbronnen die wij kunnen gebruiken bij het inrichten van workloads). Wanneer een eindpunt wordt gemigreerd, blijven de beperkingen die zijn opgelegd door materiaalgroepen niet behouden. In plaats daarvan zijn alle regio's/computerbronnen die deel uitmaken van het eindpunt, beschikbaar voor beheer.
  • vRealize Automation 8 ondersteunt alleen vSphere 6.x en hoger. Migratie mislukt voor vSphere 5.x of lager.