Na de migratie naar vRealize Automation 8 bekijkt u deze stappen na migratie om uw migratie te valideren.

Gemigreerde infrastructuur controleren

Stap Details
Controleer in de cloudaccounts of eindpunten correct zijn gemigreerd.
Controleer in de projecten of de juiste zones zijn ingeschakeld. Elke bedrijfsgroep moet een project zijn.
Reserveringen kunnen worden geconsolideerd. Controleer uw cloudzones, netwerkprofielen, opslagprofielen, imagetoewijzing en soorttoewijzingen.

Controleer of netwerkprofielen de juiste CIDR voor IP-beheer hebben.

Kopieer de tag uit uw netwerk- en opslagprofielen en voer deze in Taggebruik in om alle gekoppelde artefacten weer te geven.

Controleer cloudsjablonen.

Blueprints zijn nu cloudsjablonen. De cloudsjablonen moeten aan het juiste project zijn gekoppeld.

Voer een test met een cloudsjabloon uit om te controleren of de tags voor plaatsing tussen de netwerken en zones correct zijn.

(Optioneel) Voeg de vlag preventDelete:true toe aan uw eigenschappen in cloudsjablonen om te voorkomen dat een gemigreerde machine tijdens een update wordt vernietigd of verwijderd.

Controleer XaaS-items. Controleer of XaaS-blueprints zijn gemigreerd naar de cloudsjablonen met aangepaste resources of Service Broker-werkstroomservices.
Controleer gebruikers en goedkeuringsbeleid. Voer een gebruikerssynchronisatie uit en controleer goedkeuringsbeleid en gebruikers.

Controleer gemigreerde abonnementen.

Nadat u uw abonnementen heeft gemigreerd, bekijkt en controleert u deze items:

  • Controleer of de gebeurtenisonderwerpen correct zijn.
  • Controleer of de voorwaardelijke logica correct is.
  • Eén abonnement kan naar meerdere abonnementen worden gemigreerd. Controleer of alle verwachte abonnementen zijn gemigreerd.
  • Controleer of de werkstromen die zijn gekoppeld aan de abonnementen correct zijn en dat ladingsvariabelen en aangepaste eigenschappen handmatig zijn bijgewerkt. Zie de Migratiehandleiding voor uitbreidbaarheid voor meer informatie.
  • Voor abonnementen die niet zijn gemigreerd, moet u mogelijk wijzigingen aanbrengen. Controleer het migratiebeoordelingsrapport voor de abonnementen die niet zijn gemigreerd en breng wijzigingen aan in gemigreerde abonnementen in uw doelomgeving.

Controleer gemigreerde gegevens.

Na de migratie naar vRealize Automation 8 controleert u uw gemigreerde gegevens:

  • Controleer of machines zijn verbonden met de juiste netwerken en opslaglocaties.
  • Controleer of het account dat de migratie heeft uitgevoerd, eigenaar is van de gemigreerde implementaties.
  • Controleer of gemigreerde implementaties niet zijn gekoppeld aan een cloudsjabloon.