U kunt deze overgangshandleiding gebruiken om u te helpen uw vRealize Automation 7-omgeving te migreren naar vRealize Automation 8.

Momenteel ondersteunt de vRealize Automation 8-migratieassistenttool migraties uit deze 7.6-bronomgevingen. U kunt wel een migratiebeoordeling uitvoeren voor deze bronomgevingen:
  • vRealize Automation 7.6
  • vRealize Automation 7.5
  • vRealize Automation 7.4
  • vRealize Automation 7.3

Beperkingen: de vRealize Automation 8-migratieassistent biedt geen ondersteuning voor:

  • Migratie met een externe vRealize Orchestrator-instantie. De migratieassistent ondersteunt alleen ingesloten vRealize Orchestrator-migraties.

    Zie de Migratiehandleiding voor uitbreidbaarheid van vRealize Automation 8.x voor informatie over het migreren van vRealize Automation 7.x-uitbreidbaarheid naar vRealize Automation 8.

  • Migratie van vROPS-integraties. U moet uw vROPS-integraties handmatig migreren naar vRealize Automation 8.