Met de migratie van vRealize Automation NSX-V naar NSX-T kunt u gebruikmaken van de NSX-T Data Center Migration Coordinator vanuit de constructies van vRealize Automation. Terwijl het migratieproces voornamelijk wordt uitgevoerd in de vRealize Automation-omgeving, zijn er verschillende onderling verbonden acties binnen het proces waarbij zowel de vRealize Automation-beheerder als de NSX-beheerder samenwerken om informatie te delen.

U kunt uw NSX-V Manager (NSX-V) migreren naar NSX-T Manager (NSX-T) met behulp van de assistent voor migratie van vRealize Automation NSX-V naar NSX-T in vRealize Automation. De migratieassistent bestaat uit een pagina Aan de slag en de daaropvolgende pagina's voor het migratieplan.

Voor elke NSX-V-broncloudaccount is een afzonderlijk migratieplan vereist in de assistent voor migratie van vRealize Automation NSX-V naar NSX-T.

Door uw NSX-V-cloudaccounts en de bijbehorende objecten te migreren naar NSX-T, kunt u gebruikmaken van de vele verbeterde onderdelen en functies van NSX-T en zoals geïntegreerd in vRealize Automation.

Terwijl u met het migratieplan in vRealize Automation werkt, is er een punt in het proces waarbij de vRealize Automation-beheerder en de NSX-beheerder bestanden met elkaar moeten delen als invoer voor, en uitvoer van, het NSX-T Data Center Migration Coordinator-hulpprogramma. De hulp op het scherm van het migratieplan informeert u wanneer u en de NSX beheerder met elkaar moeten communiceren om de nodige bestanden te delen. Het volgende diagram illustreert de basisbeginselen van die beheerdersrelatie binnen de werkstroom van het migratieproces.

Overzicht van NSX- en vRA-beheergerelateerde taken in het V2T-migratieproces.

De assistent voor migratie van vRealize Automation NSX-V naar NSX-T is specifiek beschikbaar voor het migreren van NSX-V-cloudaccounts en hun gerelateerde objecten naar NSX-T in uw huidige vRealize Automation-release. Deze is niet beschikbaar om NSX-cloudaccounts van de ene vRealize Automation-release naar een andere te migreren.

Deze handleiding is bedoeld voor gebruik met de assistent voor migratie van vRealize Automation NSX-V naar NSX-T en de bijbehorende migratieplannen. Gebruik deze handleiding als aanvulling op de scherminstructies die zijn opgenomen in de aanwijzingen voor het migratieplan van vRealize Automation NSX-V naar NSX-T.

Zie de handleiding NSX-T Data Center Migration Coordinator in de productdocumentatie voor VMware NSX voor informatie over het gerelateerde NSX-T Data Center Migration Coordinator-hulpprogramma.

Zie de productpagina Migreren naar VMware NSX-T en Nieuw in NSX-T voor meer informatie over de voordelen van het migreren naar NSX-T.

Ondersteunde topologieën

vRealize Automation ondersteunt migratie van NSX-V-objecten naar objecten van NSX-T release 3.1.1 of hoger, inclusief NSX-T release 3.1.3. Migratie van NSX-V-objecten naar objecten van NSX-T release 3.1.0 of lager wordt niet ondersteund.

Opmerking: Het proces voor de migratie van vRealize Automation NSX-V naar NSX-T is momenteel ontworpen om met de migratiecoördinator te werken in NSX-T 3.1.x. Er wordt verwacht dat het proces ook in toekomstige vRealize Automation-releases met vaste modus voor NSX werkt. vRealize Automation biedt momenteel geen ondersteuning voor de vaste modus voor NSX of de gebruikersgedefinieerde modus voor NSX.

Het proces voor migratie van NSX-V naar NSX-T migreert naar NSX-T Policy API. Het migreert niet naar NSX-T Manager API.

vCenter 6.7-koppelingen worden gemigreerd naar vCenter 6.7. Koppelingen van vCenter 7.0 of hoger worden gemigreerd naar vCenter 7.0 of hoger.

Het proces voor migratie van NSX-V naar NSX-T ondersteunt migratie van NSX-V naar NSX-T voor implementaties die van vRealize Automation 7 naar vRealize Automation 8 zijn gemigreerd, en voor implementaties die zijn gemaakt in vRealize Automation 8. In het volgende scenario worden workloads gemigreerd van vRealize Automation 7 naar vRealize Automation 8 en vervolgens worden NSX-objecten gemigreerd van NSX-V naar NSX-T in vRealize Automation 8.
 1. Implementeer uw huidige release van vRealize Automation 8.x.
 2. Migreer uw workloads van vRealize Automation 7.6 naar uw huidige release van vRealize Automation 8.x met behulp van de migratiewizard. Zie de vRealize Automation 8-overgangshandleiding voor uw release.
 3. Implementeer de NSX-T-applicatie.
 4. Voeg een NSX-T-cloudaccount toe aan de omgeving van uw huidige release van vRealize Automation 8.x en wijs deze toe aan een NSX-T-eindpunt.
 5. Maak en start een migratie van NSX-V naar NSX-T om uw workloads van NSX-V naar NSX-T te verplaatsen. Zie deze handleiding.
 6. Als een nieuwe release van vRealize Automation 8.x beschikbaar wordt gemaakt, voert u een upgrade uit naar die release. Zie de vRealize Automation 8-overgangshandleiding voor uw release.

De volgende topologieën worden ondersteund en zijn beschikbaar voor migratie:

 • Bestaande netwerken (statisch en DHCP)
 • Geleide netwerken (statisch en DHCP)
 • Privénetwerken (statisch en DHCP)
 • Bestaande beveiligingsgroepen
 • Beveiligingsgroepen op aanvraag
 • Eenarmige load balancers op aanvraag voor bestaande netwerken
 • Uitgaande netwerken (statisch en DHCP) met of zonder gedeelde gateway
  • Door gebruikers gedefinieerde DNAT-regels worden niet ondersteund
  • Load balancers met uitgaande netwerken worden niet ondersteund
 • Een machine (DHCP IP) verbonden met een uitgaand netwerk
 • Meerdere uitgaande netwerken die via een gateway zijn verbonden
 • Implementaties die uitgaande of privénetwerken bevatten die het isolatiebeleid als beveiligingsgroep op aanvraag gebruiken
 • Privénetwerken die door een beveiligingsgroep worden geïsoleerd
 • Uitgaande netwerken die door een beveiligingsgroep worden geïsoleerd
 • Geleide netwerken op aanvraag met DHCP en eenarmige load balancer
 • Bestaande beveiligingsgroepen, beveiligingsgroepen op aanvraag en load balancer
 • Uitgaande netwerken op aanvraag met DHCP en load balancer
De volgende topologieën worden ook ondersteund:
 • NSX-V-netwerken die zijn gekoppeld aan vCenter 6.7 en CVDS 6.7. Migratie naar NSX-T 3.1.1 of hoger met vCenter 6.7 en NVDS of vCenter 7.0 en NVDS.
 • NSX-V-netwerken die zijn gekoppeld aan vCenter 7.0 en CVDS. Migratie naar NSX-T met vCenter 7.0 en NVDS.
In het volgende diagram wordt getoond hoe een ESG/eenarmige load balancer wordt behandeld tijdens de migratie van vRealize Automation NSX-V naar NSX-T.
Diagram van hoe een ESG/eenarmige load balancer wordt behandeld tijdens de V2T-migratie

Raadpleeg voor gerelateerde informatie over ondersteunde topologieën Topologies Supported for Integration with vRealize Automation in de handleiding NSX-T Data Center Migration Coordinator in de productdocumentatie voor VMware NSX.

Niet-ondersteunde topologieën

De volgende topologieën worden niet ondersteund voor migratie:

 • Implementaties die NAT- of DNAT-regels bevatten die zijn geconfigureerd voor het NAT- of gatewayonderdeel
 • Geleide netwerken met gedeelde T1
 • Eenarmige load balancer of inline load balancer in elk netwerk op aanvraag
 • Inline load balancers op aanvraag in bestaande netwerken
 • Implementaties die gebruikmaken van het openbare netwerktype

Als tijdens de beoordelingsstap in het migratieplan een niet-ondersteunde topologie wordt aangetroffen, wordt een validatiefout gegenereerd.

Gegevensverzameling uitvoeren als NSX-V- en vCenter-objecten van vRealize Automation 7.x zijn gemigreerd naar vRealize Automation 8.x

Als implementaties in uw vRealize Automation-omgeving van vRealize Automation 7.x zijn gemigreerd naar vRealize Automation 8.x, moet u gegevensverzameling uitvoeren op hun NSX-V- en vCenter-cloudaccounts voordat u een plan voor migratie van NSX-V naar NSX-T maakt. Deze stap is nodig om informatie te verzamelen over gemigreerde resources zoals load balancers en beveiligingsgroepen.

Toegang tot de assistent voor migratie van vRealize Automation NSX-V naar NSX-T

In deze sectie krijgt u een overzicht van het migratieproces.

Open de assistent voor migratie van vRealize Automation NSX-V naar NSX-T in de cloudserviceconsole.
 1. Meld u aan op de vRealize Automation-cloudserviceconsole met uw vRealize Automation-beheerdersreferenties en migratierolrechten en klik op de servicetegel vRA-migratieassistent.

  Selecteer de tegel vRA-migratieassistent op de beginpagina van de primaire cloudservices.

 2. Klik op Aan de slag in het menu NSX V2T-migratie. Bekijk de informatie op de pagina Aan de slag voor een overzicht van het proces. Zie Aan de slag met migratie van vRealize Automation NSX-V naar NSX-T voor meer informatie.

  Een schermafbeelding van de beginpagina van vRealize Automation met het tabblad Services en de gemarkeerde tegel vRA-migratieassistent.

 3. Wanneer u klaar bent om de migratie te starten, klikt u op Migratieplan in het menu NSX V2T-migratie en klikt u vervolgens op Nieuw plan.
 4. De migratieplanwizard biedt de opeenvolgende instructies die u nodig hebt om elke stap van het proces te doorlopen. Zie Het plan voor migratie van vRealize Automation NSX-V naar NSX-T maken en uitvoeren voor meer informatie.

  Geeft de nieuwe pagina voor het plan weer met de zeven stappen.