vRealize Orchestrator beperkt JavaScript-toegang standaard tot een beperkte set Java-klassen. Als u JavaScript-toegang tot een groter aantal Java-klassen nodig hebt, moet u een vRealize Orchestrator-systeemeigenschap instellen.

Door de JavaScript-engine volledige toegang tot de Java Virtual Machine (JVM) te geven, veroorzaakt u mogelijk beveiligingsproblemen. Onjuist gevormde of schadelijke scripts kunnen toegang hebben tot alle systeemonderdelen waartoe de gebruiker die de vRealize Orchestrator-server uitvoert, toegang heeft. Daarom heeft de JavaScript-engine van vRealize Orchestrator standaard alleen toegang tot de klassen in het java.util.*-pakket.

Als u JavaScript-toegang tot klassen buiten het java.util.*-pakket nodig hebt, kunt u in een configuratiebestand de Java-pakketten weergeven waartoe u JavaScript-toegang wilt toestaan. Vervolgens stelt u de systeemeigenschap com.vmware.scripting.rhino-class-shutter-file in om naar dit bestand te verwijzen.

Procedure

 1. Maak een tekstconfiguratiebestand om de lijst met Java-pakketten op te slaan waartoe u JavaScript-toegang wilt toestaan.
  Als u JavaScript bijvoorbeeld toegang wilt geven tot alle klassen in het java.net-pakket en tot de java.lang.Object-klasse, voegt u de volgende inhoud toe aan het bestand.
  java.net.*
  java.lang.Object
 2. Voer een naam voor het configuratiebestand in.
 3. Sla het configuratiebestand op in een subdirectory van /data/vco/usr/lib/vco.
  Opmerking: Het configuratiebestand kan niet worden opgeslagen in een andere directory.
 4. Meld u aan bij Control Center als root.
 5. Klik op Systeemeigenschappen.
 6. Klik op Nieuw.
 7. Voer com.vmware.scripting.rhino-class-shutter-file in het tekstvak Sleutel in.
 8. Voer vco/usr/lib/vco/uw_configuratie_bestand_subdirectory in het tekstvak Waarde in.
 9. Voer in het tekstvak Beschrijving een beschrijving in voor de systeemeigenschap.
 10. Klik op Toevoegen.
 11. Klik op Wijzigingen opslaan in het pop-upmenu.
  Een melding geeft aan dat de wijzigingen zijn opgeslagen.
 12. Wacht totdat de vRealize Orchestrator-server opnieuw wordt opgestart.

resultaten

De JavaScript-engine heeft toegang tot de Java-klassen die u hebt opgegeven.