U kunt de JavaScript-voorbeelden knippen, plakken en bewerken om scripts te schrijven voor algemene PowerShell-taken.

Voor meer informatie over de scripts raadpleegt u de vRealize Orchestrator-handleiding voor ontwikkelaars.

Een PowerShell-script uitvoeren via de API

U kunt JavaScript gebruiken om een PowerShell-script via de API van de invoegtoepassing uit te voeren.

Dit voorbeeldscript voert de volgende acties uit.
 • Opent een sessie naar een PowerShell-host.
 • Biedt een script om uit te voeren.
 • Controleert aanroepresultaten.
 • Sluit de sessie.
var sess;
try {
   //Open session to PowerShell host
   var sess = host.openSession()
   //Set executed script
   var result = sess.invokeScript('dir')

   //Check for errors
   if (result.invocationState == 'Failed'){
     throw "PowerShellInvocationError: Errors found while executing script \n" + result.getErrors();
   }
   //Show result
   System.log( result.getHostOutput() );
} catch (ex){
   System.error (ex)
} finally {
   if (sess) {
   //Close session
   host.closeSession( sess.getSessionId() );
   }
}

Werken met resultaten

U kunt JavaScript gebruiken om te werken met het resultaat van een PowerShell-scriptuitvoering.

Dit voorbeeldscript voert de volgende acties uit.
 • Controleert de aanroepstatus.
 • Extraheert een waarde uit het resultaat.
 • Controleert het RemotePSObject-type.
var sess = host.openSession()
sess.addCommandFromString("dir " + directory)
var invResult = sess.invokePipeline();
//Show result
System.log( invResult.getHostOutput() );

//Check for errors
if (invResult.invocationState == 'Failed'){
System.error(invResult.getErrors());
   } else {
   //Get PowerShellRemotePSObject
   var psObject = invResult.getResults();
   var directories = psObject.getRootObject();

   var isList = directories instanceof Array
   if ( isList ){
     for (idx in directories){
        var item = directories[idx];
        if ( item.instanceOf('System.IO.FileInfo') ){//Check type of object
          System.log( item.getProperty('FullName') );//Extract value from result
        }
     }
   } else {
        System.log( directories.getProperty('FullName') );//Extract value from result
   }
}

host.closeSession( sess.getSessionId());

Verbinding maken met aangepaste verificatiegegevens

U kunt JavaScript gebruiken om verbinding met een PowerShell-host te maken met aangepaste verificatiegegevens.

var sess;
try {
   sess = host.openSessionAs(userName, password);

   var invResult = sess.invokeScript('$env:username');

   //Check for errors
   if (invResult.invocationState == 'Failed'){
        System.error(invResult.getErrors());
   } else {
        //Show result
        System.log( invResult.getHostOutput() );
   }
} catch (ex){
   System.error (ex)
} finally {
   if (sess) {
        host.closeSession( sess.getSessionId());
   }
}