U kunt objecten uit de API van de PowerShell-invoegtoepassing gebruiken om te werken met resultaten die zijn geretourneerd door Windows PowerShell.

U kunt de methoden van de PowerShellInvocationResult-klasse gebruiken om informatie op te halen over een script dat u uitvoert.
Methode Beschrijving
getErrors() Retourneert een lijst met fouten die tijdens het aanroepen van het script zijn gemeld door de PowerShell-engine.
getInvocationState() Status van het script. De mogelijke waarden zijn Completed of Failed.
getHostOutput() Uitvoer van het script zoals deze worden weergegeven in de PowerShell-console.
getResults() Objecten die zijn geretourneerd door de PowerShell-engine. Het geretourneerde object is van het type PowershellRemotePSObject.

PowershellRemotePSObject is een externe voorstelling van objecten die worden geretourneerd door de PowerShell-engine. PowershellRemotePSObject bevat XML-serialisatie van het resultaat dat toegankelijk is door de methode getXml() aan te roepen.

De PowerShell-invoegtoepassing biedt ook een objectmodel dat het XML-resultaat inpakt en biedt eenvoudiger toegang tot bepaalde objecteigenschappen. De methode getRootObject() biedt toegang tot het objectmodel. In het algemeen wijst de methode getRootObject() de PowerShell-typen toe aan typen die beschikbaar zijn in vRealize Orchestrator. Hierbij worden de volgende regels gebruikt.
  • Als het geretourneerde object van een primitief PowerShell-type is, wordt het object toegewezen aan het overeenkomende primitieve Orchestrator-type.
  • Als het geretourneerde object van het type collection is, wordt het object voorgesteld als ArrayList.
  • Als het geretourneerde object van het type dictionary is, wordt het object voorgesteld als Hashtable.
  • Als het geretourneerde object van het type complex is, wordt het object voorgesteld als PSObject.