U kunt een Foreach-element invoegen in de werkstroom die u ontwikkelt om een subwerkstroom uit te voeren die doorloopt naar arrays met parameters of variabelen. Om het begrip en de leesbaarheid van de werkstroom te verbeteren, kunt u verschillende werkstroomparameters van verschillende typen groeperen die logisch verbonden zijn in één enkel type dat een samengesteld type heet.

Foreach-elementen gebruiken

Een Foreach-element voert een subwerkstroom iteratief uit op een array met invoerparameters of variabelen. U kunt de arrays selecteren waarop de subwerkstroom wordt uitgevoerd en u kunt de waarden voor de elementen van een dergelijke array doorgeven wanneer u de werkstroom uitvoert. De subwerkstroom wordt zo vaak uitgevoerd als het aantal elementen dat u in de array heeft gedefinieerd.

Als u een configuratie-element hebt dat een array met variabelen bevat, kunt u een werkstroom uitvoeren die deze variabelen laat doorlopen in een Foreach-element.

Stel dat u 10 virtuele machines in een map heeft waarvan u de naam wilt wijzigen. Om dit te doen moet u een Foreach-element in een werkstroom invoegen en de werkstroom Virtual machine hernoemen definiëren als een subwerkstroom in het element. De werkstroom Virtual machine hernoemen heeft twee invoerparameters, een virtuele machine en de nieuwe naam ervan. U kunt deze parameters promoveren als invoer voor de huidige werkstroom en als gevolg hiervan worden deze arrays waarvoor de werkstroom Virtuele machine hernoemen zal worden herhaald. Wanneer u uw werkstroom uitvoert, kunt u de 10 virtuele machines in de map en hun nieuwe namen opgeven. Elke keer dat de werkstroom wordt uitgevoerd, neemt deze een element uit de array van de virtuele machines en een element uit de array van de nieuwe namen voor de virtuele machines.

Samengestelde typen gebruiken

Een samengesteld type is een groep met meer dan één invoerparameter of variabelen die logisch zijn verbonden, maar van verschillende typen zijn. In een Foreach-element kunt u een groep parameters binden als een samengestelde waarde. Op deze manier neemt het Foreach-element de waarden voor de gegroepeerde parameters tegelijkertijd in elke volgende uitvoering van de werkstroom.

Stel bijvoorbeeld dat u van plan bent de naam van een virtuele machine te wijzigen. U hebt het object van de virtuele machine en de nieuwe naam ervan nodig. Als u de naam van meerdere virtuele machines wilt wijzigen, hebt u twee arrays nodig, één voor de virtuele machines en één voor hun namen. Deze twee arrays zijn niet expliciet verbonden. Met een samengesteld type kunt u één array hebben waarin elk element zowel de virtuele machine als de nieuwe naam ervan bevat. Op deze manier wordt de verbinding tussen deze twee parameters in het geval van meerdere waarden expliciet opgegeven en niet geïmpliceerd door het werkstroomschema.

Opmerking: U kunt geen werkstroom uitvoeren die samengestelde typen uit de vSphere Web Client bevat.