U kunt een werkstroom die wordt uitgevoerd vanaf de laatste mislukte activiteit hervatten als het hervatten van een mislukte uitvoering is ingeschakeld voor de werkstroom.

Wanneer de functie voor het hervatten van een mislukte werkstroom is ingeschakeld, kunt u de parameters van de werkstroom wijzigen en proberen deze te hervatten. U kunt ook de parameters behouden en externe onderdelen wijzigen die invloed hebben op de uitvoering van de werkstroom. Als u geen optie selecteert, treedt een time-out op voor de uitvoering van de werkstroom en kan deze niet worden hervat. Zie Aangepaste eigenschappen instellen voor het hervatten van mislukte werkstroomuitvoeringen voor het wijzigen van de time-outperiode.

Voor deze gebruikssituatie maakt u een eenvoudige werkstroom die is ontworpen om te mislukken bij het uitvoeren. Deze werkstroom toont de basisfunctionaliteit van de functie voor het hervatten van een mislukte werkstroom.

Procedure

 1. Meld u aan bij de vRealize Orchestrator-client.
 2. Ga naar Bibliotheek > Werkstromen en klik op Nieuwe werkstroom.
 3. Voer de naam Werkstroomtest hervatten en klik op Maken.
 4. Klik op het tabblad Samenvatting op het vervolgkeuzemenu Werkstroom hervatten vanuit mislukt gedrag.
 5. Selecteer Ingeschakeld.
 6. Klik op het tabblad Invoer/uitvoer op Nieuw.
 7. Maak een invoerparameter met de volgende eigenschappen.
  Optie Beschrijving
  Naam mislukt
  Type booleaans
 8. Sleep op het tabblad Schema drie scriptbare taak-elementen naar het schemadiagram.
 9. Geef de schema-elementen de naam before failure, failure en after failure.
 10. Voer op het tabblad Scripts van het element before failure System.log("Before failure"); in.
 11. Voeg de fail-invoerparameter toe aan het element failure.
 12. Voer op het tabblad Scripts van het element after failure System.log("After failure");.
 13. Sla de werkstroom op en klik op Uitvoeren.
 14. Schakel het selectievakje fail in en klik op Uitvoeren.
  De uitvoering van de werkstroom bereikt de status Wachten.
 15. Klik rechtsboven op Beantwoorden.
 16. Als u de uitvoering van de werkstroom wilt annuleren, selecteert u Annuleren en klikt u op Beantwoorden.
 17. Als u de uitvoering van de werkstroom wilt hervatten, selecteert u Hervatten en navigeert u naar het tabblad Parameters.
 18. Schakel het selectievakje fail uit en klik op Beantwoorden.
  De uitvoering van de werkstroom bereikt de status Voltooid.

resultaten

U weet nu hoe u een mislukte werkstroomuitvoering kunt beheren.