U kunt de variabele timeout.date van een element Gebruikersinteractie instellen op een relatieve tijd en datum door deze aan een Date-object te binden. U definieert het object in een scriptfunctie.

Als u een relatief Date-object in een scriptfunctie maakt, kunt u de variabele timeout.date van een gebruikersinteractie aan dit Date-object binden. Als u bijvoorbeeld de variabele timeout.date bindt aan een Date-object dat 24 uur aan de huidige tijd toevoegt, treedt een time-out op voor de gebruikersinteractie nadat 24 uur is gewacht.

Voorwaarden

Procedure

  1. Meld u aan bij de vRealize Orchestrator-client.
  2. Ga naar Bibliotheek > Werkstromen en selecteer uw werkstroom.
  3. Selecteer het tabblad Schema.
  4. Selecteer uw element Gebruikersinteractie.
  5. Configureer timeout.date onder Opties om de variabele timerDate te gebruiken.
  6. Klik op Opslaan om het bewerken van uw werkstroom te voltooien.

resultaten

U stelt de variabele timeout.date in op een relatieve datum en tijd die door een scriptfunctie zijn berekend.