U kunt de werkstromen Werkstromen in een reeks starten en Werkstromen parallel starten gebruiken om een werkstroom uit te voeren op een selectie van objecten.

U kunt de werkstromen Werkstromen in een reeks starten en Werkstromen parallel starten niet direct uitvoeren. U moet ze opnemen in een andere werkstroom die u maakt. Als u de werkstromen Werkstromen in een reeks starten en Werkstromen parallel starten wilt gebruiken om een werkstroom op een selectie van objecten uit te voeren, moet u de objecten ophalen waarop de werkstroom moet worden uitgevoerd. U geeft deze objecten en alle andere invoerparameters door die de werkstroom vereist voor de werkstroom als een array met eigenschappen. De werkstromen Werkstromen in een reeks starten en Werkstromen parallel starten genereren de resultaten van het uitvoeren van de werkstroom op de selectie van objecten als een array met WorkflowToken-objecten.

U implementeert de werkstromen Werkstromen in een reeks starten en Werkstromen parallel starten op dezelfde manier. De werkstroom Werkstromen in een reeks starten voert de werkstroom achtereenvolgend op elk object uit. De werkstroom Werkstromen parallel starten voert de werkstroom op alle objecten tegelijk uit.

Voorwaarden

Open een werkstroom om deze in de werkstroomeditor te bewerken.

Procedure

 1. Voeg in het werkstroomschema een Scriptbare taak of een Actie-element toe om een lijst met objecten te verkrijgen waarop de werkstroom moet worden uitgevoerd.
  Als u bijvoorbeeld een werkstroom wilt uitvoeren op alle virtual machines in de map van een virtual machine, kunt u de actie getAllVirtualMachinesByFolder toevoegen aan de werkstroom.
 2. Koppel het scriptelement of de actie en bind de invoer en uitvoer van het scriptelement of de actie aan de werkstroominvoer of -variabelen.
  U kunt bijvoorbeeld de invoer vmFolder van de actie getAllVirtualMachinesByFolder binden aan een invoerparameter van de werkstroom en de uitvoer actionResult aan een werkstroomvariabele in de aanroepende werkstroom.
 3. Voeg een element Scriptbare taak toe om de lijst met objecten te casten naar een array met eigenschappen.
  Als de objecten waarop de werkstroom moet worden uitgevoerd, bijvoorbeeld een array met virtual machines zijn, allVMs, geretourneerd door de uitvoer actionResult van de actie getAllVirtualMachinesByFolder, kunt u het volgende script schrijven om de objecten te casten naar een array met eigenschappen.
  propsArray = new Array();
  
  for each (var vm in allVMs) {
   var prop = new Properties();
   prop.put("vm", vm);
   propsArray.push(prop);
  }
 4. Bind de invoer en uitvoer van de scriptbare taak aan werkstroomvariabelen.
  In het voorbeeld van het element Scriptbare taak in stap 3 bindt u de invoer aan de array allVMs van virtual machines en maakt u de uitvoervariabele propsArray als een array met Properties-objecten.
 5. Voeg een Werkstroomelement toe aan het werkstroomschema.
 6. Selecteer een van de werkstromen, Werkstromen in een reeks starten of Werkstromen parallel starten, en koppel het werkstroomelement aan de andere elementen.
 7. Om de werkstroom op de objecten uit te voeren, bindt u de invoer wf van de werkstroom Werkstromen in een reeks starten of Werkstromen parallel starten aan de werkstroom.
  Als u bijvoorbeeld momentopnamen wilt verwijderen van alle virtual machines die zijn geretourneerd door de actie getAllVirtualMachinesByFolder, selecteert u de werkstroom Alle momentopnamen verwijderen.
 8. Bind de invoer parameters van de werkstroom Werkstromen in een reeks starten of Werkstromen parallel starten aan de array met Properties-objecten die de objecten bevatten waarop de werkstroom moet worden uitgevoerd.
  Bind de invoer parameters invoer bijvoorbeeld aan de variabele propsArray die in stap 4 is gedefinieerd.
 9. (Optioneel) Bind de uitvoer workflowTokens van de werkstroom Werkstromen in een reeks starten of Werkstromen parallel starten aan een variabele in de werkstroom.
 10. (Optioneel) Ga door met het toevoegen van meer elementen die gebruikmaken van de resultaten van het uitvoeren van de werkstroom Werkstromen in een reeks starten of Werkstromen parallel starten.

resultaten

U hebt een werkstroom gemaakt die een van de werkstromen, Werkstromen in een reeks starten of Werkstromen parallel starten, gebruikt om een werkstroom uit te voeren op een selectie van objecten.