U kunt de in- en uitvoerparameters van een onderliggend element promoveren naar de bovenliggende werkstroom.

U kunt een aangepaste variabele promoveren die u in de werkstroomeditor hebt gedefinieerd. U kunt vooraf gedefinieerde variabelen alleen promoveren door een invoerparameter te vervangen door een variabele van een overeenkomend type.

Opmerking: Als u een vooraf gedefinieerde variabele promoveert en hieraan een aangepaste waarde toewijst, wordt een dubbele variabele gemaakt om te voorkomen dat de waarde van de oorspronkelijke variabele wordt overschreven. De dubbele variabele behoudt de naam van de oorspronkelijke variabele en verhoogt de numerieke waarde aan het einde van de naam van de variabele.

Voorwaarden

Open een werkstroom om deze in de werkstroomeditor te bewerken.

Procedure

 1. Meld u aan bij de vRealize Orchestrator-client.
 2. Ga naar Bibliotheek > Werkstromen en selecteer uw werkstroom.
 3. Selecteer het tabblad Schema.
 4. Voeg een Werkstroomelement of Actie-element toe aan het werkstroomschema.
 5. Gebruik het geselecteerde element om een werkstroom of een actie aan de werkstroom toe te voegen.
  De volgende melding verschijnt bovenaan het schemadeelvenster.

  Geen invoer-/uitvoeritems zijn automatisch gebonden. Als u variabelen/parameters op werkstroomniveau wilt maken voor andere invoer-/uitvoeritems, moet u deze promoveren.

 6. Klik op Promoveren.
 7. Selecteer het toewijzingstype voor elke invoerparameter.
  Optie Beschrijving
  Invoer Het argument is toegewezen aan een invoerwerkstroomparameter.
  Overslaan Het argument is toegewezen aan een NULL-waarde.
  Variabele Het argument is toegewezen aan een werkstroomvariabele.
 8. Selecteer het toewijzingstype voor elke uitvoerparameter.
  Optie Beschrijving
  Uitvoer Het argument is toegewezen aan een uitvoerwerkstroomparameter.
  Overslaan Het argument is toegewezen aan een NULL-waarde.
  Variabele Het argument is toegewezen aan een werkstroomvariabele.
 9. Klik op Promoveren.

resultaten

U hebt parameters gepromoveerd naar de bovenliggende werkstroom.