U kunt in een Date-object een relatieve tijd en datum berekenen waarop een time-out optreedt voor de interactie van een gebruiker.

U kunt een absolute tijd en datum in een Date-object instellen. Wanneer de tijd op de opgegeven datum wordt bereikt, treedt een time-out op voor de aanvraag voor gebruikersinteractie. U kunt ook een werkstroomelement maken waarmee een relatief Date-object wordt berekend en gegenereerd op basis van een functie die u definieert. U kunt bijvoorbeeld een relatief Date-object maken dat 24 uur aan de huidige tijd toevoegt.

Voorwaarden

Voeg een gebruikersinteractie-element toe aan het werkstroomschema.

Procedure

 1. Meld u aan bij de vRealize Orchestrator-client.
 2. Ga naar Bibliotheek > Werkstromen en selecteer uw werkstroom.
 3. Selecteer het tabblad Schema.
 4. Plaats een element Scriptbare taak voor het werkstroomelement dat het relatieve object Date voor de variabele timeout.date vereist.
 5. Voer een naam en beschrijving in voor het scriptwerkstroomelement.
 6. Maak een variabele Date voor het element Scriptbare taak.
  1. Maak een variabele onder Invoer/uitvoer.
  2. Geef de variabele timerDate een naam.
  3. Selecteer Date in de lijst met typen variabelen.
  4. Laat het tekstvak voor de waarde leeg, omdat een scriptfunctie deze waarde levert.
  5. Klik op Opslaan.
 7. Definieer een functie om een Date-object te berekenen en te genereren met de naam timerDate in het scriptpad op het tabblad Scripts.

  U kunt bijvoorbeeld een Date-object maken door de volgende JavaScript-functie te implementeren, waarbij de time-outperiode een relatieve vertraging in milliseconden is.

  timerDate = new Date();
  System.log( "Current date : '" + timerDate + "'" );
  timerDate.setTime( timerDate.getTime() + (86400 * 1000) );
  System.log( "Timer will expire at '" + timerDate + "'" );

  In de voorgaande JavaScript-voorbeeldfunctie wordt een Date-object gedefinieerd dat de huidige datum en tijd verkrijgt met behulp van de getTime-methode en wordt 86.400.000 milliseconden of 24 uur toegevoegd. Het element Scriptbare taak genereert deze waarde als uitvoerparameter.

 8. Klik op Opslaan om het bewerken van uw werkstroom te voltooien.

resultaten

U hebt een functie gemaakt waarmee een tijd en datum worden berekend ten opzichte van de huidige tijd en datum en een Date-object wordt gegenereerd. Een element Gebruikersinteractie kan dit Date-object als invoerparameter ontvangen om de time-outperiode in te stellen waarbinnen wordt gewacht op invoer van de gebruiker. Wanneer de werkstroom het element Gebruikersinteractie bereikt, wordt de uitvoering onderbroken en wordt gewacht totdat de gebruiker de vereiste informatie opgeeft, of gedurende 24 uur voordat de time-out optreedt.

Volgende stappen

U moet het Date-object binden aan de variabele timeout.date van het element Gebruikersinteractie. Zie De variabele timeout.date instellen op een relatieve datum.