U kunt een basisswitchactiviteit toevoegen aan een werkstroomschema dat de switch cases definieert op basis van werkstroomvariabelen of -parameters.

Elke switchactiviteit kan meerdere switch cases hebben. Elke switch case wordt gedefinieerd door een voorwaarde die is gerelateerd aan een variabele of een parameter. Als aan de voorwaarde wordt voldaan, schakelt de uitvoering van de werkstroom naar een bijbehorend werkstroomelement dat u definieert. Als aan geen enkele van de opgegeven voorwaarden wordt voldaan, schakelt de uitvoering van de werkstroom naar een standaardwerkstroomelement dat u definieert.

Procedure

  1. Meld u aan bij de vRealize Orchestrator-client.
  2. Ga naar Bibliotheek > Werkstromen en selecteer uw werkstroom.
  3. Sleep een element Switch naar het gewenste element in het werkstroomschema.
  4. Op het tabblad Cases kunt u switch cases toevoegen of verwijderen.
  5. Definieer de voorwaarde voor elke switch case.
  6. Selecteer het bijbehorende werkstroomelement voor elke switch case.
  7. Selecteer het standaardwerkstroomelement waarnaar u wilt overschakelen.
  8. Klik op Opslaan.

resultaten

U hebt de voorwaarden voor de switch case en de werkstroompaden gedefinieerd.