Gebruikers geven invoerparameters op tijdens het uitvoeren van een werkstroom in een dialoogvenster Invoerparameters, op dezelfde manier als ze invoerparameters opgeven wanneer een werkstroom voor het eerst wordt gestart.

U maakt de lay-out van het dialoogvenster in de ontwerpfunctie voor invoerformulieren van het gebruikersinteractie-element, niet op het tabblad Invoerformulier voor de hele werkstroom. Op het tabblad Invoerformulier van de hele werkstroom wordt de lay-out van het dialoogvenster Invoerparameters gemaakt dat wordt weergegeven wanneer u een werkstroom start. De ontwerpfunctie voor invoerformulieren van het gebruikersinteractie-element maakt de indeling van het dialoogvenster Invoerparameters dat wordt geopend wanneer een werkstroom tijdens de uitvoering een gebruikersinteractie-element bereikt.

Voorwaarden

Voeg een gebruikersinteractie-element toe aan het werkstroomschema.

Procedure

  1. Meld u aan bij de vRealize Orchestrator-client.
  2. Ga naar Bibliotheek > Werkstromen en selecteer uw werkstroom.
  3. Selecteer het tabblad Schema.
  4. Selecteer uw element Gebruikersinteractie.
  5. Klik onder Formulierinvoer op Formulierinvoer bewerken.
  6. Configureer het uiterlijk, de waarden en de parameterbeperkingen van de invoerparameters voor Gebruikersinteractie.
  7. (Optioneel) Als u uw invoerparameters onder afzonderlijke tabbladen wilt indelen, klikt u op Tabblad toevoegen.
  8. Klik op Opslaan om het bewerken van uw werkstroom te voltooien.

resultaten

U hebt het dialoogvenster Invoerparameters gemaakt waarin gebruikers invoerparameters opgeven om te reageren op een gebruikersinteractie tijdens de uitvoering van een werkstroom.