Als een gebruiker de invoerparameters niet binnen de time-outperiode opgeeft, retourneert de gebruikersinteractie een exceptie. U kunt het exceptiegedrag in een scriptfunctie definiëren.

Als u de actie niet definieert voor de werkstroom die moet worden uitgevoerd als een time-out optreedt voor de gebruikersinteractie, eindigt de werkstroom met de status Failed. Het definiëren van het exceptiegedrag is een goede praktijk voor werkstroomontwikkeling.

Voorwaarden

Voeg een gebruikersinteractie-element toe aan het werkstroomschema.

Procedure

 1. Meld u aan bij de vRealize Orchestrator-client.
 2. Ga naar Bibliotheek > Werkstromen en selecteer uw werkstroom.
 3. Selecteer het tabblad Schema.
 4. Selecteer uw element Gebruikersinteractie.
 5. Maak een variabele voor afhandeling van exceptie.
  1. Klik onder Afhandeling van exceptie op Variabele selecteren.
  2. Als u een variabele voor afhandeling van exceptie wilt maken, klikt u op Nieuwe maken.
  3. Voer de variabele errorCode in.
  4. Voer onder Waarde een geschikt foutbericht in.
  5. Klik op Maken.
 6. Sleep een element Scriptbare taak over het element Gebruikersinteractie in het werkstroomschema.
  Tussen de twee elementen wordt een rode onderbroken pijl weergegeven die de koppeling van de exceptie aangeeft. Het element Scriptbare taak wordt automatisch gebonden aan de variabele errorCode van de gebruikersinteractie.
 7. Definieer het script voor afhandeling van exceptie.
  1. Voer een geschikte naam in voor het element Scriptbare taak.
   Bijvoorbeeld Time-out registreren.
  2. Schrijf in het tabblad Scriptverwerking van het element Scriptbare taak een JavaScript-functie om de exceptie te verwerken.
   Als u bijvoorbeeld de time-out in het vRealize Orchestrator-logboek wilt vastleggen, schrijft u de volgende functie:
   System.log("No response from user. Timed out.");
 8. Koppel en bind het element Scriptbare taak dat excepties verwerkt voor het element dat hierop volgt in de werkstroom.
  Koppel en bind het element Scriptbare taak bijvoorbeeld aan een element Exceptie activeren om de werkstroom te beëindigen met een fout.
 9. Klik op Opslaan om het bewerken van uw werkstroom te voltooien.

resultaten

U hebt het exceptiegedrag gedefinieerd als er een time-out optreedt voor de gebruikersinteractie.

Volgende stappen

Maak het dialoogvenster waarin gebruikers invoerparameters opgeven. Zie Het dialoogvenster Invoerparameters voor de gebruikersinteractie maken.