Elementen kunnen bindingen instellen die bepalen hoe de werkstroom reageert wanneer er een fout optreedt in dat element.

Voorwaarden

Controleer of het tabblad Schema van de werkstroomeditor elementen bevat.

Procedure

  1. Meld u aan bij de vRealize Orchestrator-client.
  2. Ga naar Bibliotheek > Werkstromen en selecteer uw werkstroom.
  3. Selecteer het element waarvoor u een exceptiebinding wilt definiëren.
  4. Vouw op het tabblad Algemeen de optie Afhandeling van exceptie uit.
  5. Selecteer een werkstroomvariabele die u wilt gebruiken voor afhandeling van exceptie.
  6. Klik op Opslaan om het bewerken van de werkstroom te voltooien.

resultaten

U hebt gedefinieerd hoe het element excepties afhandelt.