De werkstroomeditor bestaat uit tabbladen waarop u de onderdelen van de werkstromen bewerkt.

Tabel 1. Tabbladen van de werkstroomeditor
Tabblad Beschrijving
Samenvatting Geef algemene informatie over de werkstroom, zoals de naam van de werkstroom, de beschrijving, tags en het versienummer. Het tabblad Samenvatting kan ook worden gebruikt om het gedrag van de server bij het opnieuw opstarten en het mislukken van de werkstroom te configureren.
Variabelen Definieer de variabelen voor uw werkstroom. Variabelen waren eerder bekend als kenmerken.
Invoer/uitvoer Definieer de in- en uitvoerparameters van de werkstroom. De invoerparameters bieden de gegevens die de werkstroom verwerkt tijdens de uitvoering van de werkstroom. De uitvoerparameters worden opgegeven wanneer de uitvoering van de werkstroom is voltooid.
Schema Bouw de werkstroom. U bouwt de werkstroom door elementen van het werkstroomschema te slepen van het werkstroompalet aan de linkerkant van het tabblad Schema. Als u op een element in het schemadiagram klikt, kunt u het gedrag van het element definiëren en bewerken.
Invoerformulier Definieer de lay-out van het dialoogvenster voor gebruikersinvoer dat wordt weergegeven wanneer gebruikers een werkstroom uitvoeren. U rangschikt de parameters en variabelen in presentatiestappen en tabbladen om het identificeren van parameters te vereenvoudigen in het dialoogvenster voor invoerparameters. U definieert de beperkingen voor de invoerparameters die gebruikers kunnen opgeven in de presentatie door de parametereigenschappen in te stellen. U kunt ook externe validatie voor uw werkstroom toevoegen met behulp van acties. Zie Ontwerpfunctie voor vRealize Orchestrator-invoerformulier in De VMware vRealize Orchestrator-client gebruiken voor meer informatie over de ontwerpfunctie voor invoerformulieren.
Versiegeschiedenis Bekijk en beheer de versiegeschiedenis van de werkstroom. Vergelijk en herstel versies en push en pull werkstromen van en naar uw geïntegreerde Git-opslagplaats. Voor meer informatie over het gebruik van Git in de vRealize Orchestrator Client, raadpleegt u Git-vertakkingen gebruiken om mijn vRealize Orchestrator-objectinventaris te beheren in De VMware vRealize Orchestrator-client gebruiken.
Audit Bekijk informatie over gebeurtenissen die betrekking hebben op de werkstroom, zoals wanneer deze is opgeslagen, wanneer een werkstroomuitvoering is uitgevoerd en wanneer een werkstroombewerking is voltooid.