Een werkstroomschema is een grafische weergave van een werkstroom die de werkstroom weergeeft als een stroomdiagram van onderling verbonden werkstroomelementen. Het werkstroomschema definieert de logische stroom van een werkstroom.