Een werkstroomschema is een grafische weergave die de werkstroom weergeeft als een stroomdiagram van onderling verbonden werkstroomelementen. Het werkstroomschema is het belangrijkste element van een werkstroom, aangezien het de logica ervan bepaalt.