Als u weet dat een werkstroom moet wachten op een reactie van een externe bron tijdens de uitvoering, maar niet weet hoe lang moet worden gewacht, kunt u deze implementeren als een triggergebaseerde langlopende werkstroom. Een triggergebaseerde langlopende werkstroom wacht tot een gedefinieerde triggergebeurtenis optreedt, voordat deze wordt hervat.

U implementeert een werkstroom als triggergebaseerde langlopende werkstroom met behulp van het element Wachtende gebeurtenis. Wanneer de triggergebaseerde langlopende werkstroom het element Wachtende gebeurtenis bereikt, wordt de uitvoering gestopt en wordt in een passieve status gewacht totdat een bericht wordt ontvangen van de trigger. Tijdens de wachttijd verbruikt de passieve werkstroom geen thread, maar het langlopende werkstroomelement geeft de werkstroominformatie door aan de thread die alle langlopende werkstromen op de server bewaakt.

Voorwaarden

 • Maak een werkstroom.
 • Open de werkstroom om deze in de werkstroomeditor te kunnen bewerken.
 • Voeg elementen toe aan het werkstroomschema.
 • Definieer een triggergebeurtenis die is ingesloten in een Trigger-object.

Procedure

 1. Sleep een element Wachtende gebeurtenis van het menu Algemeen in het linkerdeelvenster naar het werkstroomschema en plaats het op een positie waar u de uitvoering van de werkstroom wilt onderbreken.
  De scriptbare taak die de trigger declareert, moet direct voorafgaan aan het element Wachtende gebeurtenis.
 2. Klik op het element Wachtende gebeurtenis.
 3. Voer een naam en beschrijving in voor de wachtende gebeurtenis in het eigenschapstabblad Details in het rechterdeelvenster.
 4. Klik op het tabblad Invoer.
  De parameter trigger.ref wordt weergegeven in de lijst met invoer.
 5. Klik op het tekstvak Variabele selecteren om de invoerparameter aan een geschikt Trigger-object te binden.
  Het Trigger-object vertegenwoordigt een triggergebeurtenis die door een andere werkstroom of een ander werkstroomelement wordt gedefinieerd.
 6. Definieer elk exceptiegedrag in het tabblad Afhandeling van exceptie.
 7. Klik op Opslaan en bevestig uw selectie.

resultaten

U hebt een werkstroomelement gedefinieerd dat een triggergebaseerde langlopende werkstroom onderbreekt, die op een specifieke triggergebeurtenis wacht voordat de werkstroom opnieuw wordt gestart.

Volgende stappen

U kunt een werkstroom uitvoeren.