Standaardpadkoppelingen bepalen de normale uitvoering van de werkstroom.

Wanneer u één element aan een ander koppelt, koppelt u altijd de elementen in de volgorde waarin ze in de werkstroom worden uitgevoerd. U begint altijd vanaf het element dat eerst wordt uitgevoerd om een koppeling tussen twee elementen te maken.

Voorwaarden

 • Open een werkstroom om deze in de werkstroomeditor te bewerken.
 • Controleer of het tabblad Schema van de werkstroomeditor elementen bevat.

Procedure

 1. Plaats de aanwijzer op het element dat u wilt verbinden met een ander element.
  Er wordt een blauwe en rode pijl weergegeven rechts van het element.
 2. Plaats de aanwijzer op de blauwe pijl.
  De blauwe pijl wordt vergroot.
 3. Klik met de linkermuisknop op de blauwe pijl, houd de linkermuisknop ingedrukt en verplaats de aanwijzer naar het doelelement.
  Er wordt een blauwe pijl weergegeven tussen de twee elementen en er verschijnt een groene rechthoek rond het doelelement.
 4. Laat de linkermuisknop los.
  De blauwe pijl blijft tussen de twee elementen staan.

resultaten

Een standaardpad koppelt nu de elementen.

Volgende stappen

De elementen worden gekoppeld, maar u hebt de gegevensstroom niet gedefinieerd. U moet de invoer- en uitvoerbindingen definiëren om inkomende en uitgaande gegevens te binden aan werkstroomvariabelen.