Door een werkstroom aan te roepen, wordt de aangeroepen werkstroom asynchroon uitgevoerd onafhankelijk van de aanroepende werkstroom. De uitvoering van de aanroepende werkstroom wordt verdergezet zonder te wachten tot de aangeroepen werkstroom is voltooid.

U kunt werkstromen asynchroon aanroepen vanuit een andere werkstroom met behulp van het element Asynchrone werkstroom.

Procedure

  1. Meld u aan bij de vRealize Orchestrator-client.
  2. Ga naar Bibliotheek > Werkstromen en selecteer uw werkstroom.
  3. Selecteer het tabblad Schema.
  4. Sleep een element Asynchroon element van het menu Algemeen naar de juiste positie in het werkstroomschema.
  5. Selecteer onder Werkstroom de werkstroom die u wilt aanroepen.
  6. (Optioneel) Als u daarom wordt gevraagd, moet u de invoerparameters of variabelen voor de werkstroom promoveren voor gebruik door de werkstroom.
  7. Bind de vereiste invoerparameters onder Invoer aan de werkstroom.
  8. Bind de vereiste uitvoerparameters onder Opties > Uitvoeropties aan de werkstroom.
  9. Definieer onder Afhandeling van exceptie het uitzonderingsgedrag van de werkstroom.
  10. Klik op Opslaan om het bewerken van uw werkstroom te voltooien.

resultaten

U hebt een werkstroom asynchroon aangeroepen vanuit een andere werkstroom. Wanneer de werkstroom de asynchrone werkstroom tijdens de uitvoering bereikt, wordt de asynchrone werkstroom gestart en wordt de uitvoering van de eerste werkstroom verdergezet zonder te wachten tot de asynchrone werkstroom is voltooid.