U kunt de variabele timer.date van een element Wachtende timer instellen op een relatieve tijd en datum door deze aan een Date-object te binden. U definieert het Date-object in een scriptfunctie.

Wanneer de tijd op de opgegeven datum wordt bereikt, wordt de langlopende werkstroom op basis van een timer opnieuw geactiveerd en wordt de uitvoering hervat. U kunt bijvoorbeeld instellen dat de werkstroom op de middag van 12 februari opnieuw wordt geactiveerd. U kunt ook een werkstroomelement maken waarmee een relatief Date-object wordt berekend en gegenereerd op basis van een functie die u definieert. U kunt bijvoorbeeld een relatief Date-object maken dat 24 uur aan de huidige tijd toevoegt.

Voorwaarden

 • Maak een werkstroom.
 • Open de werkstroom om deze in de werkstroomeditor te kunnen bewerken.
 • Voeg elementen toe aan het werkstroomschema.

Procedure

 1. Sleep een element Scriptbare taak uit het menu Algemeen in het linkerdeelvenster naar het werkstroomschema, en plaats het voor het element dat het relatieve Date-object vereist voor de variabele timeout.date.
 2. Klik op het element Scriptbare taak.
 3. Voer een naam en beschrijving in voor het scriptwerkstroomelement in het eigenschapstabblad Details in het rechterdeelvenster.
 4. Maak op het eigenschapstabblad Invoer/uitvoer een werkstroomvariabele.
  1. Geef de variabele timerDate een naam.
  2. Selecteer Date in de lijst met typen variabelen.
  3. Laat het tekstvak voor de waarde van de variabele leeg. Deze waarde wordt opgegeven door een scriptfunctie.
  4. Klik op Maken.
 5. Klik op het tabblad Scripts voor het scriptwerkstroomelement.
 6. Definieer een functie om een Date-object te berekenen en te genereren met de naam timerDate in het scriptpad op het tabblad Scripts.

  U kunt bijvoorbeeld een Date-object maken door de volgende JavaScript-functie te implementeren, waarbij de time-outperiode een relatieve vertraging in milliseconden is.

  timerDate = new Date();
  System.log( "Current date : '" + timerDate + "'" );
  timerDate.setTime( timerDate.getTime() + (86400 * 1000) );
  System.log( "Timer will expire at '" + timerDate + "'" );

  In de voorgaande JavaScript-voorbeeldfunctie wordt een Date-object gedefinieerd dat de huidige datum en tijd verkrijgt met behulp van de getTime-methode en wordt 86.400.000 milliseconden of 24 uur toegevoegd. Het element Scriptbare taak genereert deze waarde als uitvoerparameter.

 7. Klik op Opslaan en bevestig uw selectie.

resultaten

U hebt een functie gemaakt waarmee een Date-object wordt berekend en gegenereerd. Een element Wachtende timer kan dit Date-object als invoerparameter ontvangen om een langlopende werkstroom te onderbreken tot de datum die in dit object is ingekapseld. Wanneer de werkstroom het element Wachtende timer bereikt, wordt de uitvoering ervan onderbroken en 24 uur gewacht voordat deze wordt hervat.

Volgende stappen

U moet een element Wachtende timer toevoegen aan een werkstroom om een langlopende werkstroom op basis van een timer te implementeren.