Triggerobjecten bewaken gebeurtenistriggers die door invoegtoepassingen worden gedefinieerd. De vCenter Server-invoegtoepassing definieert deze gebeurtenissen bijvoorbeeld als Task-objecten. Wanneer de taak wordt beëindigd, verstuurt de trigger een bericht naar een wachtend triggergebaseerd werkstroomelement, om de werkstroom opnieuw te starten.

De tijdrovende gebeurtenis waarop een triggergebaseerde langlopende werkstroom wacht moet een VC:Task-object retourneren. Bijvoorbeeld: de startVM-actie om een virtual machine te starten, retourneert een VC:Task-object, zodat volgende elementen in een werkstroom de voortgang kunnen controleren. Voor een triggergebeurtenis van een langlopende werkstroom op basis van een trigger moet dit VC:Task-object als invoerparameter worden gebruikt.

U maakt een Trigger-object in een JavaScript-functie in een element Scriptbare taak. Het element Scriptbare taak kan deel uitmaken van de triggergebaseerde langlopende werkstroom die wacht op de triggergebeurtenis. Het kan ook deel uitmaken van een andere werkstroom die invoerparameters levert aan de triggergebaseerde langlopende werkstroom. De triggerfunctie moet de methode createEndOfTaskTrigger() van de vRealize Orchestrator API implementeren.

Belangrijk: U moet een time-outperiode voor alle triggers definiëren, anders kan de werkstroom oneindig wachten.

Voorwaarden

  • Maak een werkstroom.
  • Open de werkstroom om deze in de werkstroomeditor te kunnen bewerken.
  • Voeg elementen toe aan het werkstroomschema.
 • Declareer een VC:Task-object in de werkstroom als variabele of invoerparameter, zoals een VC:Task-object van een werkstroom die of werkstroomelement dat een virtual machine start of kloont.

Procedure

 1. Sleep een element Scriptbare taak van het menu Algemeen in het linkerdeelvenster naar het werkstroomschema.
  Een van de elementen voorafgaand aan de Scriptbare taak moet een VC:Task-object genereren als uitvoerparameter.
 2. Klik op het element Scriptbare taak.
 3. Voer een naam en beschrijving in voor de trigger in het eigenschapstabblad Details in het rechterdeelvenster.
 4. Klik op het tabblad Invoer/uitvoer.
 5. Selecteer of maak een invoervariabele van het type VC:Task.
  Dit VC:Task-object vertegenwoordigt de tijdrovende gebeurtenis die een andere werkstroom of een ander element start.
 6. (Optioneel) Selecteer of maak een invoerparameter van het type Nummer om een time-outperiode in seconden te definiëren.
 7. Maak een uitvoerparameter met de volgende eigenschappen.
  1. Maak de eigenschap Naam met de waarde trigger.
  2. Maak de eigenschap Type met de waarde Trigger.
  3. Klik op Maken.
 8. Definieer elk exceptiegedrag in het menu Afhandeling van exceptie.
 9. Definieer op het tabblad Scriptverwerking een functie om een Trigger-object te genereren.

  U kunt bijvoorbeeld een Trigger-object maken door de volgende JavaScript-functie te implementeren.

  trigger = task.createEndOfTaskTrigger(timeout);

  De methode createEndOfTaskTrigger() retourneert een Trigger-object dat een VC:Task-object met de naam task bewaakt.

 10. Klik op Opslaan en bevestig uw selectie.

resultaten

U hebt een werkstroomelement gedefinieerd waarmee een triggergebeurtenis wordt gemaakt voor een triggergebaseerde langlopende werkstroom. Het triggerelement genereert een Trigger-object als uitvoerparameter, waaraan een element Wachtende gebeurtenis kan worden gebonden.

Volgende stappen

U moet deze triggergebeurtenis binden aan een element Wachtende gebeurtenis in een triggergebaseerde langlopende werkstroom.