Werkstromen kunnen tijdens hun uitvoering andere werkstromen aanroepen. Een werkstroom kan een andere werkstroom starten omdat deze het resultaat van de andere werkstroom als invoerparameter voor zijn eigen uitvoering vereist, of een werkstroom kan een andere werkstroom starten en de uitvoering ervan onafhankelijk laten doorgaan. Werkstromen kunnen ook een werkstroom op een bepaald moment in de toekomst starten of meerdere werkstromen tegelijk starten.