Beslissingselementen verschillen van andere elementen in een werkstroom. Ze hebben alleen de uitvoerparameters waar of onwaar. Beslissingselementen hebben geen exceptiekoppelingen.

Voorwaarden

Controleer of het tabblad Schema van de werkstroomeditor elementen bevat, inclusief minimaal één beslissingselement dat niet aan andere elementen is gekoppeld.

Procedure

 1. Plaats de muisaanwijzer op een beslissingselement om het te koppelen aan twee andere elementen die twee mogelijke vertakkingen in de werkstroom definiëren.
  Er wordt een blauwe pijl en een rode pijl weergegeven rechts van het element.
 2. Plaats de aanwijzer op de blauwe pijl en verplaats de aanwijzer naar het doelelement terwijl u de linkermuisknop ingedrukt houdt.
  Er wordt een groene pijl tussen de twee elementen weergegeven en het doelelement wordt groen. De groene pijl vertegenwoordigt het ware pad dat de werkstroom volgt als de invoerparameter of variabele die door het beslissingselement is ontvangen, overeenkomt met de beslissingsinstructie.
 3. Laat de linkermuisknop los.
  De groene pijl blijft tussen de twee elementen staan. U hebt het pad gedefinieerd dat de werkstroom volgt wanneer het beslissingselement de verwachte waarde ontvangt.
 4. Plaats de aanwijzer op het beslissingselement, houd de linkermuisknop ingedrukt en verplaats de aanwijzer naar het doelelement.
  Er wordt een gestippelde rode pijl weergegeven tussen de twee elementen en het doelelement wordt groen. De rode pijl vertegenwoordigt het onware pad dat de werkstroom volgt als de invoerparameter of variabele die door het beslissingselement is ontvangen, niet overeenkomt met de beslissingsinstructie.
 5. Laat de linkermuisknop los.
  De gestippelde rode pijl blijft tussen de twee elementen staan. U hebt het pad gedefinieerd dat de werkstroom volgt wanneer het beslissingselement onverwachte invoer ontvangt.

resultaten

U hebt de mogelijke ware of onware paden gedefinieerd die de werkstroom volgt, afhankelijk van de invoerparameter of variabele die het beslissingselement ontvangt.