De logische stroom van een werkstroom is de voortgang van de werkstroom van één element naar het volgende in het schema terwijl de werkstroom wordt uitgevoerd. U definieert de logische stroom van de werkstroom door elementen in het schema te koppelen.

Het standaardpad is het pad dat de werkstroom in de logische stroom volgt als alle elementen zoals verwacht worden uitgevoerd. Het exceptiepad is het pad dat de werkstroom via de logische stroom volgt als een element niet wordt uitgevoerd zoals verwacht.

Verschillende stijlen van pijlen in het werkstroomschema geven de verschillende paden aan die de werkstroom via de logische stroom kan volgen.
 • Een blauwe pijl geeft het standaardpad aan dat de werkstroom van het ene element naar het volgende volgt.
 • Een groene pijl geeft het pad aan dat de werkstroom volgt als een element van een Boole-beslissing true retourneert.
 • Een rode onderbroken pijl geeft het pad aan dat de werkstroom volgt als een element van een Boole-beslissing false retourneert. Een rode onderbroken pijl kan ook het exceptiepad aangeven dat de werkstroom volgt als een werkstroomelement niet goed werkt.

In de volgende afbeelding ziet u een voorbeeld van een werkstroomschema dat de verschillende paden toont die werkstromen kunnen volgen.

Figuur 1. Verschillende werkstroompaden via de logische stroom van de werkstroom

Een voorbeeld van een werkstroomschema dat de verschillende werkstroompaden laat zien.

Deze voorbeeldwerkstroom kan de volgende paden volgen via de logische stroom.

 • Standaardpad, true beslissingsresultaat, geen excepties.
  1. Het beslissingselement retourneert true.
  2. De SnapVMsInResourcePool-werkstroom wordt correct uitgevoerd.
  3. De sendHtmlEmail-actie wordt correct uitgevoerd.
  4. De werkstroom wordt correct beëindigd met de status completed.
 • Standaardpad, onwaar beslissingsresultaat, geen excepties.
  1. Het beslissingselement retourneert false.
  2. De bewerking die het scriptbare taakelement definieert, wordt correct gedefinieerd.
  3. De sendHtmlEmail-actie wordt correct uitgevoerd.
  4. De werkstroom wordt correct beëindigd met de status completed.
 • Waar beslissingsresultaat, exceptie.
  1. Het beslissingselement retourneert true.
  2. Er treedt een fout op in de SnapVMsInResourcePool-werkstroom.
  3. De werkstroom retourneert een exceptie en stopt met de status failed.
 • Onwaar beslissingsresultaat, exceptie.
  1. Het beslissingselement retourneert false.
  2. De bewerking die door het element Scriptbare taak wordt gedefinieerd, heeft een fout aangetroffen.
  3. De werkstroom retourneert een exceptie en stopt met de status failed.